Dzisiaj jest: 23.7.2024, imieniny: Sławy, Sławosza, Żelisławy

Sprzedaż nieruchomości położonej w Końskich

Likwidatorzy Przedsiębiorstwa Robót Drogowych “DROMO” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji,
26-200 Końskie, ul. Zielona 7
OFERUJĄ SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI,
POŁOŻONEJ W KOŃSKICH PRZY UL. ZIELONEJ 7

Przedmiot sprzedaży obejmuje:
1. prawo użytkowania wieczystego działek oznaczonych w ewidencji gruntów: 6284/1, 6284/2 i 6284/3 o łącznej powierzchni 1,9548 ha, objętych księgami wieczystymi nr KI1K/00043394/0 (6284/1) i KI1K/00002299/0 (6284/2 i 6284/3), prowadzonymi przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Końskich,
2. prawo własności budynków (2.586,07 m 2) i budowli znajdujących się na w/w działkach:
 1. budynek administracyjny o pow. użytkowej 470,04 m 2,
 2. budynek administracyjny o pow. użytkowej 112,76 m 2,
 3. budynek portierni o pow. użytkowej 13,57 m 2,
 4. budynek napraw sprzętu o pow. użytkowej 291,64 m 2,
 5. budynek warsztatowy o pow. użytkowej 612,85 m 2,
 6. budynek magazynowy z rampą o pow. użytkowej 357,18 m 2,
 7. budynek magazynowy – wiata o pow. użytkowej 395,17 m 2,
 8. budynek magazynowy – wiata o pow. użytkowej 296,06 m 2,
 9. budynek magazynu paliw o pow. użytkowej 36,80 m 2,
 10. utwardzenie placów i dróg,
 11. myjka samochodowa – najazd,
 12. linie niskiego i wysokiego napięcia,
 13. zbiornik p.poż.,
 14. zbiorniki paliwa wraz z dystrybutorami,
 15. kocioł grzewczy CO 200 kW,
 16. ogrodzenie nieruchomości

Nieruchomość jest uzbrojona w sieć kanalizacyjną i wodociągową, z dobrym dojazdem. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działki przeznaczone są na:

działka 6284/1 – obiekty produkcyjne, składy i magazyny; przeznaczenie uzupełniające: usługi, rzemiosło, obiekty biurowe i administracyjne, urządzenia i obiekty obsługi komunikacji, w tym parkingi dla samochodów ciężarowych, działki 6284/2 i 6284/3 – obiekty produkcyjne i usługowe; przeznaczenie uzupełniające: obiekty biurowe i administracyjne, składy i magazyny, urządzenia i obiekty obsługi komunikacji, w tym parkingi dla samochodów ciężarowych.

Cena przedmiotu sprzedaży wynosi 3.164.700,00 zł netto (słownie: trzy miliony sto sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset złotych) tj. 70% ceny oszacowania.

Sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT z wyjątkiem dystrybutorów i kotła grzewczego CO 200 kW (o łącznej wartości 21.490,00 zł netto).

Dodatkowych informacji o przedmiocie sprzedaży uzyskać można pod nr tel. 413726170, 502596201, 507870301.
Przedmiot sprzedaży można oglądać codziennie po uzgodnieniu terminu z likwidatorami w godz. 8.00 do 14.00
 

NIeruchomość do sprzedaży
 

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.