Dzisiaj jest: 26.5.2024, imieniny: Eweliny, Jana, Pawła

Regulamin

Właścicielem serwisu e-przetargi.pl
jest firma IT NORD CONSULTING
31-124 Kraków, ulica Dolnych Młynów 3/1
NIP: 637-103-82-99
 
§ 1.
Wyjaśnienie pojęć

e-przetargi.pl - Serwis prezentujący ogłoszenia, oferty, zapytania ofertowe urzędów gminnych, firm oraz instytucji. Serwis umożliwia Odwiedzającym i Klientom korzystanie z informacji opracowanych i / lub pozyskanych poprzez monitoring stron internetowych, prasy ogólnopolskiej, prasy lokalnej oraz kontakt bezpośredni z zamawiającymi przez Serwis i/ lub Partnerów.
 

Użytkownik - każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu. Użytkownikiem jest zarówno Klient, jak i Odwiedzający.
 

Klient - osoba, jednostka administracji samorządowej lub firma, która współpracuje z właścicielem Serwisu.
 

Odwiedzający, Gość - osoba, jednostka administracji samorządowej lub firma odwiedzająca strony serwisu e-przetargi.pl zarówno te strony, które wymagają zalogowania się w Serwisie, jak również strony nie wymagające logowania. Odwiedzający i Gość to określenia równoznaczne i używane zamiennie.
 

Administrator - osoba wyznaczona przez właściciela Serwisu zajmująca się nadzorowaniem funkcjonowania całego Serwisu od strony technicznej i informatycznej oraz odpowiedzialna za kontakt z Klientem za pomocą formularza kontaktowego.
 

Czas emisji reklamy - czas opłacony przez Klienta Serwisu, podczas którego wykupione przez Klienta reklamy są widoczne na stronach Serwisu po aktywacji przez Administratora.
 

Usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną przez Serwis.
 

Usługi reklamowe - Serwis zapewnia reklamę swoim Klientom na własnych stronach internetowych stwarzając możliwość kontaktu Odwiedzający - Klient.
 

Usługi informacyjne - udostępnienie treści na indywidualne żądanie Użytkownika (poprzez wyświetlenie strony o odpowiednim adresie URL) - dotyczy wszystkich stron Serwisu.
 

Usługi wyszukiwawcze - umożliwienie Użytkownikom korzystania z mechanizmów informatycznych pozwalających wyszukać i wyświetlić dane zapisane na serwerach Serwisu i jego stronach internetowych.
 

Dodatkowo w ramach współpracy z innymi Partnerami Serwis udostępnia Użytkownikom inne serwisy, w których Użytkownicy mogą korzystać z usług świadczonych przez tych Partnerów. Podczas korzystania z serwisów partnerskich Użytkowników obowiązują zasady i regulamin obowiązujące w ramach poszczególnych serwisów.
 

§ 2.
Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

2.1./Zawarcie umowy
 

Umowa o świadczenie Usług informacyjnych zostaje zawarta w momencie:
 

a.) wpisania przez Użytkownika w przeglądarce odpowiedniego adresu internetowego wybranych przez niego stron WWW zawierających treści udostępnione w ramach Serwisu lub skorzystania przez niego z przekierowania do takich stron Serwisu, co jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu oraz z zawarciem Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń woli w tym zakresie.
 

b.) skorzystania przez Klienta z danej Usługi:

- rejestracja w Serwisie
- skorzystanie z opcji bezpłatnych np. bezpłatne dodanie ogłoszenia
- skorzystanie z opcji płatnych umożliwiających skorzystanie z dodatkowych funkcjonalności prezentacji danego ogłoszenia, przedłużenie o stosowną (w zależności od wybranej opcji) ilość dni widoczność ogłoszenia w Serwisie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu oraz z zawarciem Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń woli w tym zakresie.

 

2.2./Rozwiązanie umowy
 

Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie z chwilą:
 

a.) opuszczenia przez Użytkownika stron Serwisu, bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń woli w tym zakresie.
 

b.) jeżeli Klient dokonał rejestracji w Serwisie i skorzystał z opcji płatnych, to Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się odpowiednio w terminie deaktywacji opcji płatnych, bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń woli w tym zakresie.
 

c.) jeżeli Klient dokonał rejestracji w Serwisie i skorzystał z opcji płatnych umożliwiających przedłużenie o stosowną (w zależności od wybranej opcji) ilość dni widoczność ogłoszenia w Serwisie, to Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się odpowiednio w terminie deaktywacji ogłoszenia tj. po ilości dni zgodnych z wybraną opcją w ramach, której wykonana została płatność, bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń woli w tym zakresie.
 

§ 3.
Określenie uprawnień
3.1. Odwiedzający posiada uprawnienia do:a./ poruszania się po stronach Serwisu nie wymagających logowania w Serwisie, przeglądania aktywnych ogłoszeń, dodawania ogłoszeń bez rejestracji, korzystania z formularza kontaktowego zamieszczonego w Serwisie.

 

3.2. Klient posiada uprawnienia do:


a./ poruszania się po stronach określonych w § 3. p.3.1.,a.
b./ korzystania ze stron Serwisu wymagających logowania.
c./ korzystania z opcji dostępnych dla tej grupy Użytkowników.
d./ korzystania z formularza kontaktowego zamieszczonego w Serwisie , służącego do kontaktu z Administratorem Serwisu.

 
3.3. Administrator posiada uprawnienia do:a./ nadzorowania funkcjonowania całego Serwisu.
b./ korzystania z formularza kontaktowego w celu kontaktu z Klientem.
c./ uaktywniania lub deaktywacji reklam zamieszczonych na stronach Serwisu zgodnie z wykupionym przez Klienta czasem aktywności danej reklamy.
d./ poruszania się po wszystkich stronach Serwisu w celu nadzorowania jego funkcjonowania.
 

§ 4.
Rejestracja reklam / ogłoszeń


4.1./
Serwis umożliwia wygodne płatności DotPay SMS oraz DotPay Online  za pakiety ogłoszeniowe. Aby opłacić ogłoszenie niestandardowe, należy wysłać wiadomość tekstową SMS na wskazany numer.

Logo DotPay
Powyższe rodzaje płatności obsługuje serwis DotPay.pl. Wszelkie zastrzeżenia i reklamacje dotyczące funkcjonowania systemu płatności prosimy składać do firmy DotPay.pl.

Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Regulamin usług SMS znajduje się tutaj: Regulamin usługi DotPay.

Wszelkie zastrzeżenia i reklamacje dotyczące funkcjonowania systemu płatności SMS, przelew online prosimy składać do firmy DotPay.pl.
 

Zasady ogólne kompozycji oferty, zlecenia, wpisu do katalogu firm, reklam


1. Zabrania się dodawania ogłoszeń, ofert, zleceń, reklam oraz linków do stron niezgodnych z polskim i międzynarodowym prawem. Ogłoszenia, Oferty, Zlecenia, Reklamy, Strony WWW i linki do stron WWW nie mogą zawierać treści o charakterze erotycznym, nawołujących do nienawiści rasowej, urażających czyjekolwiek uczucia i przekonania religijne, wulgarnych, nieetycznych i obraźliwych.

Właściiel Serwisu zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszeń, ofert, zleceń, reklam, linków niezgodnych z regulaminem bez informowania oraz bez zwrotu opłaty. Wszystkie szczegóły dotyczące rejestracji reklam na stronach Serwisu oraz cen za emisję opisane są w zakładce "Reklama".
2. Zabrania się wpisywania adresów WWW i adresów e-mail w ogłoszeniach, ofertach, zleceniach, w katalogu firm w miejscach, które nie są do tego przeznaczone, jak również wpisywania oraz wielokrotnego powtarzania takich samych znaków w tekście.
3. Poszczgólne obszary ogłoszenia, oferty, zlecenia, wpisu do katalogu firm (tytuł, opis skrócony, opis, itd.) nie mogą być wypełnione samymi wielkimi literami. Standardowo obowiązują zasady poprawnej pisowni języka polskiego.
4. Do ogłoszenia można dodać załączniki (pliki graficzne, tekstowe) przy wykorzystaniu udostępnionej w serwisie funkcjonalności. Zabrania się dodawania w treści ogłoszenia, oferty, zlecenia, wpisu do katalogu firm linków w formie odnośników do stron WWW lub innych zasobów zewnętrznych.
5. W serwisie można dodać dowolną ilość ogłoszeń, ofert, zleceń, wpisów do katalogu firm, niemniej jednak ich treść nie może być taka sama. Wszystkie wpisy, które charakteryzują się datą ważności publikacji są po tej dacie nieodwracalnie usuwane.

Nie dostosowanie się do powyższych zasad spowoduje usunięcie ogłoszenia, oferty, zlecenia, wpisu do katalogu firm, reklam bez informowania oraz bez zwrotu wniesionej opłaty.
 

4.2./
 

Czas emisji reklamy jest zgodny z czasem wykupionym przez Klienta przy składaniu zamówienia i zostaje naliczany od momentu zamieszczenia danej reklamy przez Administratora na stronach Serwisu.
 

4.3./
 

Wygaśnięcie reklamy następuje po upływie czasu emisji wykupionego przez Klienta.


4.4./


Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu Serwisu i emisji reklam Klientów nie wynikające z winy Serwisu. Jednocześnie informuje, iż czas przerwy w czasie emisji reklam nie zostaje doliczony do wykupionego czasu emisji reklam

§ 5.

Zasady mailingu

5.1./


Informacja handlowa Serwisu zostaje wysłana wyłącznie po wyrażeniu zgody właściciela adresu mailowego. Rejestracja w Serwisie w trakcie, której podawany jest adres mailowy oraz rejestracja w module Newsletter uważana jest za wyrażenie zgody właściciela adresu mailowego na otrzymywanie informacji handlowych z Serwisu.
 

§ 6.

Prawa własności intelektualnej


Serwis oferując Użytkownikom szeroki zakres dostępu do ogłoszeń, ofert, zleceń, katalogu firm, reklam zwraca uwagę na konieczność respektowania i przestrzegania własności intelektualnej. Serwis informuje, że zawiera dokumenty i inne oryginalne materiały chronione prawem autorskim, a przyjęty w nim wygląd, szata graficzna, jak również wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawnoautorskiej. Również wśród udostępnionych przez Serwis informacji znajdują się dokumenty oraz elementy chronione prawami autorskimi innych Podmiotów oraz Klientów Serwisu. Korzystajacy z Serwisu Użytkownik, Klient, Odwiedziający, Gość wyraża zgodę na zamieszczanie przez Serwis na swoich stronach internetowych wszelkich dokumentów podlegających ochronie praw autorskich stanowiących własność Klienta Serwisu.

Korzystajacy z Serwisu Użytkownik, Klient, Odwiedziający, Gość zobowiązują się do wykorzystywania wszelkich prezentowanych w nim treści chronionych prawami autorskimi wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku. Kopiowanie i wykorzystywanie w jakiejkolwiek formie treści zamieszczonych w Serwisie do celów komercyjnych jest zabronione i wymaga zgody Właściciela Serwisu lub innego Podmiotu uprawnionego. Korzystajacy z Serwisu ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodnego z powyższym zastrzeżeniem, jak i niniejszym dokumentem.

Korzystajacy z Serwisu Użytkownik, Klient, Odwiedziający, Gość udostępniający wszelkie materiały za pośrednictwem Serwisu, wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych korzystających z Serwisu w zakresie ich osobistego użytku, a firma IT NORD CONSULTING z siedzibą w Krakowie gwarantuje sobie prawo do ich redagowania, kopiowania i rozpowszechniania. Użytkownicy zamieszczający na stronach internetowych Serwisu wszelkie materiały równocześnie oświadczają, że nie naruszają one praw autorskich osób trzecich i innych Podmiotów.
 

§ 7.

Płatności


1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
2. Klient może wybrać następujące formy płatności:

a.) Realizacja płatności standardowym przelewem na konto.
b.) Realizacja płatności kartą kredytową.
c.) Realizacja płatności z wykorzystaniem usługi SMS Premium.
d.) Realizacja płatności z wykorzystaniem usługi e-przelew.

Rozliczenia transakcji kartą kredytową, usługą SMS Premium i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl.


§ 8.

Postępowanie reklamacyjne


Reklamacje w zakresie usług świadczonych przez Serwis można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres Właściciela Serwisu - firmy IT NORD CONSULTING 31-124 Kraków, ulica Dolnych Młynów 3/1. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane osoby lub firmy zgłaszającej reklamację, posiadany login (służący do logowania w serwisie) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. Reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez Właściciela Serwisu.

Płatności realizowane przy użyciu usługi SMS Premium, zapłata kartą kredytową i e-przelewem obsługuje serwis DotPay.pl. Wszelkie reklamacje dotyczące zrealizowanych płatności przy użyciu usługi SMS Premium, zapłaty kartą kredytową i e-przelewem oraz zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania systemu płatności prosimy składać do firmy DotPay.pl.

Regulaminy usług SMS Premium, platności kartą kredytową i e-przelewem i znajdują się tutaj: Regulamin usług świadczonych przez firmę DotPay.pl

§ 9.

Postanowienia ogólne


Niniejszy regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Serwisu zobowiązujące Użytkowników do ich przestrzegania. Każdy Użytkownik, Klient, Gość podejmujący czynności zmierzające do korzystania z Serwisu zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu.

Właściciel Serwisu - firma IT NORD CONSULTING nie ponosi żadnej odpowiedzialności w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej za korzystanie przez Klienta, Gościa, Użytkownika Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego dokumentu.


9.1./


Serwis zastrzega sobie prawo do przesyłania materiałów marketingowych do Klientów, którzy zarejestrowali się w Serwisie lub zamówili subskrypcję.


9.2./


Serwis może wykorzystywać wszystkie dane zawarte na jego stronach do celów marketingowych i innych związanych z własnym funkcjonowaniem i rozwojem.


9.3./


Użytkownik w momencie rejestracji na stronach Serwisu automatycznie wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych: adresu mailowego w celach marketingowych i innych związanych z własnym funkcjonowaniem i rozwojem firmy IT NORD CONSULTING będącej właścicielem Serwisu.


9.4./


Zmiany w cenniku usług oferowanych przez Serwis nie działają wstecz. Klienci posiadający wykupione reklamy przed wprowadzeniem zmian nie są zobowiązani do żadnych dodatkowych opłat wynikających z wprowadzonych zmian. Po wygaśnięciu czasu emisji danej reklamy, rejestracja nowej reklamy odbywa się zgodnie z zasadami i cennikiem obowiązującymi w momencie rejestracji danej reklamy.


9.5./


Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych na jego stronach treści ogłoszeń, ofert, zleceń, reklam, linków. Jednocześnie Właściciel Serwisu informuje, iż zabrania się dodawania ogłoszeń, ofert, zleceń, reklam oraz linków do stron niezgodnych z polskim i międzynarodowym prawem. Ogłoszenia, Oferty, Zlecenia, wpisy do katalogu firm, Reklamy, Strony WWW i linki do stron WWW nie mogą zawierać treści o charakterze erotycznym, nawołujących do nienawiści rasowej, urażających czyjekolwiek uczucia i przekonania religijne, wulgarnych, nieetycznych i obraźliwych.

Właściiel Serwisu zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszeń, ofert, zleceń, wpisów do katalogu firm, reklam, linków niezgodnych z regulaminem bez informowania oraz bez zwrotu opłaty.


9.6./


Właściciel Serwisu dokłada wszelkich starań, aby informacje prezentowane w Serwisie były kompletne, aktualne i zgodne ze stanem faktycznym, nie może jednak tego w pełni zagwarantować, w związku z czym nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki wykorzystywania prezentowanych informacji w podejmowaniu decyzji biznesowych. W przypadku zainteresowania danym ogłoszeniem, ofertą, zleceniem, wpisem do katalogu firm,  reklamą zalecany jest zawsze bezpośredni kontakt z Ogłoszeniodawcą, Reklamodawcą, Zamawiającym. Serwis poprzez publikację danego ogłoszenia, oferty, zlecenia, wpisu do katalogu firm, reklamy umożliwia nawiązanie kontaktu pomiędzy Stronami, ale nie pośredniczy w dalszych rozmowach, ustaleniach itp.


9.7./


Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie oraz cenniku usług. Wszystkie zmiany zaczynają obowiązywać w momencie umieszczenia ich na stronach Serwisu i nie działają wstecz. Ponadto Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Serwisu bez konieczności uprzedzania Użytkowników o swoich zamiarach.

Właściciel Serwisu zastrzega, że korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika, nie udziela żadnej gwarancji, że to korzystanie będzie się odbywało bez błędów, wad i przerw, jak i co do tego, iż rezultat poszukiwań sprosta oczekiwaniom Użytkownika pod wszelkim możliwym względem.

Właściciel Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji.


9.8./

Niewiążący charakter Serwisu


Wszelkie informacje opublikowane w Serwisie, w szczególności materiały dotyczące cen, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy. W szczególności zgłoszenie zapytania o zamówienie oferty e-mail nie powoduje zawarcia umowy i nie stanowi oferty.


9.9./


W razie wątpliwości i pytań prosimy o kontakt - dane kontaktowe wraz z formularzem kontaktowym są dostępne na stronach serwisu w zakładce "Kontakt".

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.