Dzisiaj jest: 15.6.2024, imieniny: Jolanty, Lotara, Wita

Wykonanie Opomiarowania wodomierzami z odczytem radiowym

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Pucku
ul. A. Majkowskiego 2, tel./fax. 58 774-34-10
ogłasza

przetarg nieograniczony na poniższe zadania

I. opomiarowanie części zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Pucku wodomierzami z odczytem radiowym (631 szt.)

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu przetargu oraz warunki jakie powinni spełniać oferenci zawarte są w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zainteresowani mogą zakupić materiały przetargowe w cenie 50,00 zł + VAT za specyfikację w siedzibie Spółdzielni (sekretariat od poniedziałku do piątku godz. 7;00 – 15;00).

Przetarg odbędzie się 11 lutego 2016 r w siedzibie Spółdzielni, 84-100 Puck, ul. Majkowskiego 2 (świetlica) o godz. 10:00.

Przed przystąpieniem do przetargu najpóźniej do 10 lutego 2016 r. należy wpłacić wadium na rachunek Spółdzielni Nr 54 1160 2202 0000 0000 6194 6651 w Banku Millennium w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) .

Zasady zwrotu lub utraty wadium określa specyfikacja przetargowa.
Oferty oznaczone zgodnie ze specyfikacją należy składać w zaklejonych kopertach w siedzibie Spółdzielni, 84-100 Puck ul. Majkowskiego 2 (sekretariat) najpóźniej do 11 lutego 2016 r. do godz. 9:30.

Oferent jest związany ofertą w terminie 30 dni od jej złożenia.

II. wymiana sieci doprowadzającej ciepło do ogrzania lokali mieszkalnych budynku wielorodzinnego przy ul. Bałtyckiej 3 w Helu

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu przetargu oraz warunki jakie powinni spełniać oferenci zawarte są w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zainteresowani mogą zakupić materiały przetargowe w cenie 50,00 zł + VAT za specyfikację w siedzibie Spółdzielni (sekretariat od poniedziałku do piątku godz. 7;00 – 15;00).

Przetarg odbędzie się 11 lutego 2016 r w siedzibie Spółdzielni, 84-100 Puck, ul. Majkowskiego 2 (świetlica) o godz. 9:00.

Przed przystąpieniem do przetargu najpóźniej do 10 lutego 2016 r. należy wpłacić wadium na rachunek Spółdzielni Nr 54 1160 2202 0000 0000 6194 6651 w Banku Millennium w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) .

Zasady zwrotu lub utraty wadium określa specyfikacja przetargowa.
Oferty oznaczone zgodnie ze specyfikacją należy składać w zaklejonych kopertach w siedzibie Spółdzielni, 84-100 Puck ul. Majkowskiego 2 (sekretariat) najpóźniej do 11 lutego 2016 r. do godz. 8:30.

Oferent jest związany ofertą w terminie 30 dni od jej złożenia.

Bliższych informacji o przedmiotach przetargów udziela Prezes Zarządu pod nr tel. (58) 774-34-10.

Przetarg nie odbywa się na zasadach Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferenta lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
 

Przetarg na wykonanie opomiarowania wodomierzami z odczytem radiowym
 

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.