Dzisiaj jest: 20.6.2024, imieniny: Bogny, Rafaeli, Rafała

BURMISTRZ GMINY TRZEBNICA

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY TRZEBNICA 


o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Leśnej, 3-go Maja, Wesołej w Trzebnicy 


Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.) i na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) oraz w nawiązaniu do uchwał Rady Miejskiej w Trzebnicy Nr IV/30/15 z dnia 30 stycznia 2015 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Leśnej, 3-go Maja, Wesołej w Trzebnicy, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 18 marca 2016 do 08 kwietnia 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzebnicy, Pl. M. J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica w godzinach od 10.00 do 14.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach ww. planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się w dniu 08 kwietnia 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzebnicy, Pl. M. J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica o godz. 13.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy opizp, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w prognozie oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Trzebnica z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 kwietnia 2016 r.BURMISTRZ GMINY TRZEBNICA

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.