Dzisiaj jest: 30.5.2024, imieniny: Ferdynanda, Gryzeldy, Zyndrama

Burmistrz Chełmka

I N F O R M A C J A

Burmistrz Chełmka działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 rok o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 782 z późn. zm.) oraz w wykonaniu uchwały Nr XIII/100/2007Rady Miejskiej w Chełmku z dnia29 listopada 2007 roku przeznacza w dzierżawą w trybie bezprzetargowym następującą nieruchomość, stanowiącą własność Gminy Chełmek, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1777/14 o pow. 0.0060 ha, obręb Gorzów, położoną w Gorzowie przy ul. Małowy, objęta KW nr KR1E/00029400/7.

Przedmiotowy wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj.: w terminie od dnia 15 marca 2016 roku do dnia 05 kwietnia 2016 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chełmku 32-660 Chełmek, ul. Krakowska 11, a ponadto informacja o wywieszeniu wykazu została podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz niniejszy wykaz został wywieszony na tablicach ogłoszeń na terenie całej gminy – sposób zwyczajowo przyjęty, w BIP i na stronie internetowej urzędu www.chelmek.pl.

Bliższych informacji w sprawie najmu wraz z dzierżawą gruntu w/w nieruchomości można uzyskać w pok. nr 14 Urzędu Miejskiego w Chełmku ul. Krakowska 11 lub telefonicznie pod numerem telefonu 0-33844-90-00 lub 10 wew. 35 Wydział Architektury, Geodezji i Zasobów Komunalnych Urzędu Miejskiego w Chełmku.Burmistrz Chełmka

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.