Dzisiaj jest: 26.5.2024, imieniny: Eweliny, Jana, Pawła

WÓJT GMINY ZBICZNO

OGŁOSZENIE nr 159/2016

WÓJTA GMINY ZBICZNO

z dnia 11 lipca 2016 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778) oraz art. 61 § 4, art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U z 2016 r., poz. 23) zawiadamiam, że w dniu 8.07.2016r. zostało wszczęte na wniosek Gminy Zbiczno z siedzibą Zbiczno 140, 87-305 Zbiczno, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej na działkach nr 58/3, 58/1, 61/1 i 34/3 w miejscowości Żmijewko, gmina Zbiczno.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać na piśmie wnioski i zastrzeżenia w siedzibie Urzędu Gminy w Zbicznie, pokój nr 10, w godzinach od 8.00 do 15.00.

Niewypowiedzenie się w określonym terminie tutejszy Urząd uzna za brak uwag w sprawie o ustalenie lokalizacji powyższej inwestycji.

Wójt Gminy Zbiczno

Sporządził:

Marek BetlejewskiWÓJT GMINY ZBICZNO

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.