Dzisiaj jest: 15.6.2024, imieniny: Jolanty, Lotara, Wita

OBWIESZCZENIE STAROSTY PIASECZYŃSKIEGO

OBWIESZCZENIE STAROSTY PIASECZYŃSKIEGO

Na podstawie art. 11 f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 ze zm.) zawiadamiam się, że w dniu 12 lipca 2016 r. została wydana decyzja Starosty Piaseczyńskiego nr 10/2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej:

 inwestor:   Wójt Gminy Lesznowola

                  ul. Gminnej Rady Narodowej 60, 05-506 Lesznowola

inwestycja:  drogi gminnej w miejscowości Łazy obręb PGR i Radiostacja Łazy

Inwestycja realizowana będzie na działkach w jednostce ewidencyjnej Lesznowola, obręb PGR i Radiostacja Łazy  o numerach ewidencyjnych:

a) oznaczenie według projektu podziału i według  katastru nieruchomości działek przeznaczonych pod realizację inwestycji drogowej powstałe w wyniku podziału (w nawiasach podano nr działek po podziale – działki podkreślone pod poszerzenie pasa drogowego, wytłuszczonym drukiem wskazane pod przejęcie przez Gminę Lesznowola, po przecinku działka pozostała po podziale)

 dz. nr ew. 44/88 (44/107, 44/108), 44/89 (44/109,44/110),

b)  Działka pod przebudowę  innej drogi publicznej

    dz. nr  ew. 42,

c) Działki pod budowę sieci uzbrojenia terenu

    dz. nr ew. 42,

Jednocześnie informuję, że w dniu 11 lipca 2016 r.  została wydana decyzja Starosty Piaseczyńskiego nr 9/2016 umarzająca postępowanie administracyjne  w części dotyczącej działki nr ew. 44/110, obręb PGR i Radiostacja Łazy, w wyniku korekty do wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej j.w.

Akta sprawy do wglądu znajdują się w Starostwie Powiatowym w Urzędzie Gminy Lesznowola ul. Gminnej Rady Narodowej 60, 05-506 Lesznowola, pokój 5,  pon. 9.30-16.00 wt.- pt. w godzinach 8.00-16.00, gdzie można zapoznać się z treścią decyzji.

Zgodnie z art. 49 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Od decyzji przysługuje prawo do wniesienia odwołania, za moim pośrednictwem (Starosta Piaseczyński, ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno) do Wojewody Mazowieckiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.  

Nr rej. ARB. 6740.1.5.2016.MR

 Starosta Piaseczyński


OBWIESZCZENIE STAROSTY PIASECZYŃSKIEGO

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.