Dzisiaj jest: 30.5.2024, imieniny: Ferdynanda, Gryzeldy, Zyndrama

Agro-Sokołów Sp. z o.o.

AGRO-SOKOŁÓW

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

OGŁASZA:

pisemny nieograniczony przetarg na sprzedaż

prawa własności zabudowanych nieruchomości położonych w Chotyńcu „OBIEKT HRUSZOWICE” k/Jarosławia

I. PRZEDMIOT PRZETARGU

Przedmiotem przetargu są nieruchomości rolne niezabudowane i zabudowane stanowiące obiekty Gospodarstwa Rolnego w Chotyńcu (gmina Radymno) „OBIEKT HRUSZOWICE” dla którego Sąd Rejonowy w Jarosławiu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr PR1J/00070930/3.

Przedmiot przetargu obciążony jest umową dzierżawy z prawem pierwokupu przysługującym Dzierżawcy.

Historycznie przedmiot przetargu nabyty został od Agencji Nieruchomości Rolnych.


II. OBIEKT HRUSZOWICE, WYKAZ DZIAŁEK

  1. 54/194 o powierzchni 6,41 ha, sposób korzystania: B-PsIV – Użytki rolne zabudowane,

  2. 54/82 o powierzchni 1,23 ha, sposób korzystania: PsIII, Lz-PsIII – Grunty zadrzewione i zakrzewione,

  3. 54/126 o powierzchni 0,13 ha, sposób korzystania: Ba – Tereny przemysłowe,

  4. 54/187 o powierzchni 2,85 ha, sposób korzystania: Lz-PsIII, B-Ps – użytki rolne zabudowane,

  5. 54/188 o powierzchni 0,03 ha, sposób korzystania: Ba z przeznaczeniem na drogę.

Powierzchnia ogólna: 10,65 ha.


III. TERMIN SKŁADANIA OFERT

Pisemne Oferty wraz z dokumentami wymaganymi przez Organizatora Przetargu oraz oświadczeniami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.08.2016 r. do godziny 12.00 w zamkniętych kopertach z dopiskiem „PRZETARG CHOTYNIEC OBIEKT HRUSZOWICE” w sekretariacie: AGRO-SOKOŁÓW Sp. z o.o. z siedzibą w Pieckach (11-710 Piecki, ul. Wolności 35) – decyduje data wpływu do ww. sekretariatu.


Wszelkie koszty związane ze sprzedażą przedmiotu przetargu ponosi Nabywca. Dodatkowe informacje na temat przedmiotu przetargu oraz wymagania dla oferentów można uzyskać w siedzibie Spółki, lub tel. +48 89 742 10 66 oraz na stronie internetowej http://www.agrosokolow.pl/, w zakładce AKTUALNOŚCI . Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób/ podmiotów zainteresowanych do składania ofert. Przetarg, warunki przetargu mogą być odwołane w każdym czasie bez podania przyczyny. Przetarg może być zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.Agro-Sokołów Sp. z o.o.

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.