Dzisiaj jest: 30.5.2024, imieniny: Ferdynanda, Gryzeldy, Zyndrama

Gmina Sława

Sława, dnia 18 sierpnia 2016 r.

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI

STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY SŁAWA PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY
W DRODZE PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO
:

  Nieruchomość niezabudowana, nieuzbrojona, położona w obrębie wsi Ciosaniec

Nr ewid. działki Powierzchnia
w m 2
Księga wieczysta Cena wywoławcza nieruchomości
 
267/3 1202 ZG1W/00022324/9

18.500,00 zł brutto

(zawiera podatek VAT
w wysokości 23%)

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Sławie Nr LV/371/10 z dnia 28.10.2010.r. (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2011 r. Nr 12, poz. 286) przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest symbolem RM/2 przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej.

Bezpośrednie sąsiedztwo działki stanowią budynki mieszkalne jednorodzinne i zabudowa zagrodowa oraz grunty rolne. Cały teren działki porośnięty jest dziką roślinnością. Kształt działki w miarę regularny, czworokąt. Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań. Sprzedaż na własność.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.) upływa z dniem 29.09.2016 r.

Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie go na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sławie oraz na stronie internetowej http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugslawa/124/Wykaz_nieruchomosci/ na okres 21 dni.  Informacja o wywieszeniu wykazu została podana do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie.

Dodatkowych informacji na temat nieruchomości można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Sławie - pokój nr 012 lub telefonicznie pod nr 68 355 83 48.


 

              Sława, dnia 18.08.2016 r.                                                                                                                                       /Burmistrz Sławy/Gmina Sława

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.