Dzisiaj jest: 29.9.2022, imieniny: Michaliny, Michała, Rafała

Wymiana stolarki okiennej w piwnicach i suszarniach

ADMINISTRACJA "DWÓJKA"
JELENIOGÓRSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

z siedzibą przy ulicy Sygietyńskiego 1 w Jeleniej Górze www.jsmjg.pl,
tel. (75) 753-10-73, fax ( 75 )75 43 290
ogłasza
przetarg nieograniczony na zadanie :
"Wymiana stolarki okiennej w piwnicach, suszarniach, komorach zsypowych i klatkach schodowych - wraz z robotami towarzyszącymi - w budynkach JSM, należących do administracji "DWÓJKA" w Jeleniej Górze"

Wymagane wadium : 2 000,- PLN
Termin realizacji - do dnia 15.06.2020r.
Postępowanie prowadzone jest w oparciu o Regulamin udzielania zamówień JSM.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobierać w siedzibie Administracji "DWÓJKA" przy ulicy Sygietyńskiego 1 w Jeleniej Górze tel. (75) 75 310 73, w godz. od 800 do 1400 - we wtorki, środy i piątki oraz w godz. od 800 do 1600 - w poniedziałki i czwartki, lub za pośrednictwem poczty od dnia 02.01.2020 roku. (cena SIWZ: 36,90 zł. brutto).

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach zgodnie z procedurą podaną w SIWZ w sekretariacie Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ulicy Różyckiego 19 , pok. 220 do godz. 1000 dnia 16.01.2020 roku.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.01.2020 roku o godzinie 1100 w siedzibie Administracji "DWÓJKA" przy ulicy Sygietyńskiego 1 w Jeleniej Górze.
Oferenci mogą brać udział w części dotyczącej otwarcia i odczytania ofert.

Wadium należy wpłacać przelewem na konto JSM nr 09 8395 0001 0023 3655 2000 0001 w Banku Spółdzielczym w Kamiennej Górze.
Kwotę za SIWZ - 36,90 zł. brutto, należy wpłacać tylko przelewem, na konto JSM.
Zarząd JSM zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w całości lub w części.
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.