Dzisiaj jest: 29.9.2022, imieniny: Michaliny, Michała, Rafała

Wykonanie remontu instalacji gazowej

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szarotka” w Kamiennej Górze
ogłasza
przetarg nieograniczony na wykonanie niżej wymienionych prac:
„Lubawka ul. Dworcowa 15 - remont instalacji gazowej”
 
Szczegółowy zakres robót oraz wymagania stawiane przez „Zamawiającego” zostały opisane w „Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia”, która jest do pobrania ze strony internetowej Spółdzielni www.smszarotka.pl zakładka „przetargi” lub w siedzibie  Spółdzielni  ul. M.C. Skłodowskiej 12 pok. Nr 10

Ofertę należy umieścić w kopercie nieprzeźroczystej i zamkniętej w taki sposób, aby nie budziło to żadnych wątpliwości co do możliwości ich wcześniejszego otwarcia. Każda ze stron oferty powinna być ponumerowana i parafowana przez przedstawiciela firmy. Kopertę należy oznaczyć przedmiotowym zakresem prac i nazwą firmy.

Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni przy ul. M.C. Skłodowskiej 12 pok.1 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14-02-2020. do godz.1000.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni przy ul. M.C. Skłodowskiej 12 pok.7 w dniu 14-02-2020r. o godz.1015

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do:
  • pobrania kaucji gwarancyjnej tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy na etapie wykonawstwa,
  • unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Szczegółowe dane odnośnie zakresu prac i treści składanych ofert można uzyskać w godzinach od 700 do 1400, w siedzibie Spółdzielni przy ul. M.C. Skłodowskiej 12 pok. Nr 10  lub pod numerem telefonu 75 649 52 65 wew. 42 

Aby w pełni korzystać z możliwości serwisu

Rejestracja w serwisie

lub
zamów usługę dostarczania na Twojego maila informacji o aktualnych przetargach i informacji o udzielonych zamówieniach na podstawie wskazanych przez Ciebie słów kluczowych

Przetargi na Twoje biurko

Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.