Dzisiaj jest: 30.9.2022, imieniny: Geraldy, Honoriusza, Wery

Wykonanie napraw asfaltem lanym nawierzchni dróg oraz parkingów

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Rozstaje"
80-464 Gdańsk, ul. Leszczyńskich 4
tel. dział ds. techniczno-administracyjnych 58 346 50 02 www.sm-rozstaje.pl
OGŁASZA
PRZETARGI NIEOGRANICZONE NA :
  1. Remont chodników w zasobach Spółdzielni (ok. 800 m2).
  2. Wykonanie napraw asfaltem lanym nawierzchni dróg oraz parkingów i placów osiedlowych.
  3. Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania polegająca na montażu układu zmieszania pompowego w węźle ciepłowniczym oraz wymianie zaworów podpionowych w części piwnicznej na automatyczne zawory równoważące regulujące różnicę ciśnienia i przepływu w budynku 11-kondygnacyjnym.
Warunki ww. przetargów, wysokość wadium, sposób przygotowania ofert oraz termin ich otwarcia określone są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ww.przetargów. W przetargach mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia ww. przetargów można odebrać w siedzibie Spółdzielni w pokoju nr 15 od dnia 18.02.2020 r. do dnia 28.02.2020 r.
w godzinach od 8.00 do 13.00 po uprzednim uiszczeniu w kasie Spółdzielni opłaty w wysokości 61,50 zł brutto.

Oferty na ww. przetargi należy składać w zamkniętych kopertach wraz z potwierdzeniem wpłaty wadium w sekretariacie Spółdzielni pok. 27 do dnia 2.03.2020 r. do godziny 10.00.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia każdego z ww. przetargów bez podania przyczyny.
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.