Dzisiaj jest: 30.9.2022, imieniny: Geraldy, Honoriusza, Wery

Konserwacji i utrzymania w ruchu ciągłym bram automatycznych

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Bałtyk" w Gdyni,
ul. Zgoda 8,
ogłasza
przetarg nieograniczony na wykonanie w 2020 roku:
 
 1. Usług eksploatacyjnych: koszenie trawników, przycinka żywopłotów, pielęgnacja zieleni, wymiana piasku w piaskownicach, transport, mycie zsypów, usługi sanitarne (deratyzacja, dezynfekcja, dezynsekcja, dezodoryzacja).
 2. Okresowych przeglądów przewodów kominowych wentylacyjnych i spalinowych oraz instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.
 3. Udrożniania kanałów kominowych oraz montaż nasad wentylacyjnych typu "Turbowent".
 4. Awaryjnych napraw dekarskich oraz usuwania śniegu i sopli z dachów.
 5. Mycia okien klatek schodowych od strony zewnętrznej z rusztowania wiszącego (metodą alpinistyczną) oraz wewnątrz klatki schodowej z drabiny rozstawnej.
 6. Konserwacji i utrzymania w ruchu ciągłym bram automatycznych (przesuwnych, rozwiernych) oraz szlabanów.
 7. Czyszczenie i kamerowanie w ramach przeglądu instalacji urządzeń służących ochronie środowiska (kanalizacji sanitarnej i deszczowej) zgodnie z art. 62.1 pkt 1b Prawa Budowlanego w zasobach SM "Bałtyk" według potrzeb.
 8. Zimowe utrzymanie dróg - "Akcja Zima".
 9. Mycie zadaszeń wiat śmietnikowych.
 10. Roczny przegląd instalacji oddymiania.
 11. Wywóz nieczystości stałych z lokali użytkowych w budynkach wolnostojących.
Oferent może złożyć ofertę na wybrane elementy usług eksploatacyjnych. Warunkiem udziału w przetargu jest nabycie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wpłacenie wadium w wysokości 2000 zł. Usługi sanitarne (DDDD) bez wadium.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można nabyć w cenie 60 zł + VAT 23% w SM "Bałtyk", ul. Zgoda 8, pokój 209, w godz. 9.00-14.00. Dodatkowych informacji udziela Dział Techniczno-Eksploatacyjny, pokój nr 203 i 209 - tel. 58/ 621-78-17, 58/621-95-45.

Ofertę należy złożyć w sekretariacie SM "Bałtyk" w Gdyni, ul. Zgoda 8, p. 112 - I p., lub dostarczyć pocztą w terminie do dnia 16.03.2020 r. do godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.03.2020 r. o godz. 11.30 - w siedzibie Zarządu Spółdzielni, sala 109 - I p., ul. Zgoda 8 w Gdyni.
Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyn.
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.