Dzisiaj jest: 30.11.2021, imieniny: Andrzeja, Maury, Ondraszka

Docieplenie kominów wentylacyjnych i ścian wyłazów dachowych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szarotka” w Kamiennej Górze
ogłasza
przetarg nieograniczony na wykonanie niżej wymienionych prac:
"Docieplenie kominów wentylacyjnych i ścian wyłazów dachowych w przestrzeni stropodachu wełną lamelową oraz uzupełnienie docieplenia stropodachu materiałem termoizolacyjnym ekofiber”

Szczegółowy zakres robót oraz wymagania stawiane przez „Zamawiającego” zostały opisane w „Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia”, która jest do pobrania ze strony internetowej Spółdzielni www.smszarotka.pl zakładka „przetargi” lub do wglądu w siedzibie  Spółdzielni przy ul. M.C. Skłodowskiej 12 pok. Nr 10

Ofertę należy umieścić w kopercie nieprzeźroczystej i zamkniętej w taki sposób, aby nie budziło to żadnych wątpliwości co do możliwości ich wcześniejszego otwarcia. Każda ze stron oferty powinna być ponumerowana i parafowana przez przedstawiciela firmy. Kopertę należy oznaczyć przedmiotowym zakresem prac i nazwą firmy.

Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni przy ul. M.C. Skłodowskiej 12 pok.1 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28-02-2019r. do godz.10:00.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni przy ul. M.C. Skłodowskiej 12 pok.7 w dniu 28-02-2019r. o godz.10:15

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do:
  • pobrania kaucji gwarancyjnej tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy na etapie wykonawstwa,
  • unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Szczegółowe dane odnośnie zakresu prac i treści składanych ofert można uzyskać w godzinach od 7:00 do 14:00, w siedzibie Spółdzielni przy ul. M.C. Skłodowskiej 12 – pok. nr 10  lub pod numerem telefonu 75 649 52 65 wew.42


Kamienna Góra przetarg na docieplenie kominów wentylacyjnych i ścian wyłazów dachowych
 
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.