Dzisiaj jest: 26.5.2024, imieniny: Eweliny, Jana, Pawła

Wójt Gminy Przywidz

ZARZĄDZENIE NR 54/2016
Wójta Gminy Przywidz
z dnia 16 września 2016 r.
 
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 1, art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 13 ust.1, art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.), oraz Uchwały Nr XVII/116/2016 Rady Gminy Przywidz z dnia 06.07.2016 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości położonej w obrębie Kierzkowo.
 
Wójt Gminy Przywidz
zarządza, co następuje:
§ 1
Podać do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie Zarządzenia w BIP, prasie lokalnej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Przywidzu wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:
 
Lp. Nr działki, położenie, obręb ewidencyjny Powierzchnia [ha] Nr Księgi Wieczystej Forma oddania Cena nieruchomości brutto
1. 98/5
Kierzkowo;
Kierzkowo
0,3963 GD1G/00046303/1 Przetarg nieograniczony 79 650,00
2. 99/3
Kierzkowo,
Kierzkowo
0,4400 88 400,00
3. 100
Kierzkowo,
Kierzkowo
0,7700 150 000,00
 

1. OPIS NIERUCHOMOŚCI:

dz. 98/5
Nieruchomość zlokalizowana jest bezpośrednio przy drodze wojewódzkiej 233.  Wjazd na działkę z drogi wojewódzkiej – nieurządzony. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się działki przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową. W otoczeniu znajduje się zwarta zabudowa wsi oraz tereny rolnicze. Działka jest niezabudowana i niezagospodarowana. Cała powierzchnia działki jest gęsto zadrzewiona. Ewentualne działania inwestycyjne będą wymagały nakładów związanych z wycinką istniejącego drzewostanu. Uzbrojenie: działka posiada dostęp do sieci elektroenergetycznej oraz gminnej sieci wodociągowej. Grunt płaski o kształcie nieregularnym zbliżonym do pięciokąta.

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Nieruchomość położona jest na terenie nieobjętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dla działki wydano decyzję o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na realizacji budynku mieszkalnego jednorodzinnego z możliwością lokalizacji usług.     

dz. 99/3
Nieruchomość zlokalizowana jest przy skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 233 z drogą powiatową. Bezpośredni dostęp do działki z drogi powiatowej o nawierzchni gruntowej utwardzonej. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się działki przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową. W otoczeniu znajduje się zwarta zabudowa wsi oraz tereny rolnicze. Działka jest niezabudowana i niezagospodarowana. Na działce znajduje się słup elektroenergetyczny podtrzymujący linię średniego napięcia, która przecina działkę w pobliżu jej narożnika, nie ograniczając w znaczny sposób powierzchni zabudowy. Cała powierzchnia działki jest gęsto zadrzewiona. Ewentualne działania inwestycyjne będą wymagały nakładów związanych z wycinką istniejącego drzewostanu. Uzbrojenie: działka posiada dostęp do sieci elektroenergetycznej oraz gminnej sieci wodociągowej. Grunt płaski o kształcie nieregularnym zbliżonym do trójkąta.

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Nieruchomość położona jest na terenie nieobjętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dla działki wydano decyzję o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na realizacji budynku mieszkalnego jednorodzinnego z możliwością lokalizacji usług.     

dz. 100
Nieruchomość położona jest w drugiej linii zabudowy od drogi wojewódzkiej 233. Dojazd do działki drogą wewnętrzną z drogi gminnej. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się działki przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową. W otoczeniu znajduje się zwarta zabudowa wsi oraz tereny rolnicze. Działka jest niezabudowana i niezagospodarowana. Niewielka część powierzchni działki jest zadrzewiona. Uzbrojenie: działka posiada dostęp do sieci elektroenergetycznej oraz gminnej sieci wodociągowej. Grunt płaski o kształcie regularnym zbliżonym do prostokąta o wymiarach 110 m x 70 m.

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Nieruchomość położona jest na terenie nieobjętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dla działki wydano decyzję o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na realizacji maksymalnie trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych z możliwością lokalizacji usług.  Decyzja dopuszcza możliwość podziału działki na mniejsze działki budowlane o powierzchni minimalnej 2 000 m2.  

2. Określa się termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 na 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt Gminy Przywidz

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.