Dzisiaj jest: 4.10.2022, imieniny: Edwina, Rosławy, Rozalii

Wykonanie remontu salki Zarządu i sali konferencyjnej

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.

Remont Salki Zarządu i Sali Konferencyjnej w siedzibie Zamawiającego
w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 19

 
Data publikacji: 06.03.2020

CPV: 45450000-6- Roboty wykończeniowe pozostałe, 45453000-7- Roboty remontowe i renowacyjne, 45310000-3- Roboty instalacyjne elektryczne, 45330000-9- Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne, 48500000-3- Pakiety oprogramowania komunikacyjnego i multimedialnego, 51600000-8- Usługi instalacji komputerów i urządzeń biurowych

Remont Salki Zarządu i Sali Konferencyjnej w siedzibie Zamawiającego w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 19?.

Nr postępowania FZP/322/16/2020

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: Regulamin), którego treść udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego: https://www.gpw.katowice.pl/ogloszenia-o-przetargach.php, a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z  2019 poz. 1145 z późn. zm.). Wykonawca ubiegający się o zamówienie winien zapoznać  się z treścią ww. Regulaminu.

Termin składania ofert:

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19), Wydział Zamówień Publicznych (pok. 32B, piętro III) nie później niż do dnia 9 kwietnia 2020 r. do godziny 10:00.

Ofertę w postaci elektronicznej, opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy złożyć na Platformie pod adresem: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl nie później niż do dnia 9 kwietnia 2020 r. do godziny 10:00, zgodnie z wytycznymi opisanymi w Rozdziale XIX p.10 SIWZ.

Dokumentacja postępowania została opublikowana pod linkiem: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl/pn/gpw-katowice/demand/notice/public/12365/details

ZAMAWIAJĄCY ZAWIADAMIA, ŻE INFORMACJA DOTYCZĄCA EWENTUALNYCH PYTAŃ ZADAWANYCH DO TREŚCI SIWZ PRZEZ WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI NA NIE, ZOSTANIE PODANA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DO WIADOMOŚCI W DNIU 31 MARCA 2020 R.
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.