Dzisiaj jest: 30.9.2022, imieniny: Geraldy, Honoriusza, Wery

Wykonanie wiat śmietnikowych zadaszonych

Legnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Gwiezdna 8, 59-220 Legnica, tel. 76 72 30 990
ogłasza

przetarg nieograniczony na

 1. Wykonanie 4 wiat śmietnikowych zadaszonych.
  • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wykupienie „Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia” (cena specyfikacji 50 zł) - do odebrania wpokoju numer 6 lub pocztą internetową (e-mail).
  • Wadium wwysokości1.000 zł należy wpłacić najpóźniej do dnia 8.04.2020 r.przelewem na konto LSM w: Bank Śląski nr 25 1050 1748 1000 0022 0561 2399.
  • Oferty należy składać w opisanych zamkniętych kopertach, w rzucając do skrzynki podawczej wystawionej przed wejściem do budynku Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Legnicy, ul. Gwiezdna 8 - do dnia9.04.2020 r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu9.04.2020 r. o godz. 12.00 w siedzibie LSM, pok. nr 104.
 2. Modernizacja węzłów cieplnych w budynkach na zasobach Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej – wykonanie dokumentacji technicznej.
  • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wykupienie „Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia” (cena dokumentacji 50 zł) - do odebrania w pokoju numer 119 lub pocztą internetową (e-mail).
  • Wadium wwysokości1.500 zł należy uregulować przelewem najpóźniej do dnia 17.04.2020 r. na konto LSM w: Bank Śląski nr 25 1050 1748 1000 0022 0561 2399.
  • Oferty należy składać w opisanych zamkniętych kopertach, w rzucając do skrzynki podawczej wystawionej przed wejściem do budynku Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Legnicy, ul. Gwiezdna 8 - do dnia 20.04.2020 r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu20.04.2020 r. ogodz. 12.00 wsiedzibie LSM, pok. nr 104.

  Bliższych informacji udziela Dział Eksploatacji LSM, tel. 76 72 30 990 wew. 120 i167.

  Zarząd LSM zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz unieważnienia przetargu w części lub w całości bez podania przyczyn.
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.