Dzisiaj jest: 29.9.2022, imieniny: Michaliny, Michała, Rafała

Świadczenie usług prawnych

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI WODNEJ I REKULTYWACJI S.A.
w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Chlebowa 22
OGŁASZA

przetarg nieograniczony na świadczenie usług prawnych


Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
  1. Zapoznanie się i pisemna akceptacja regulaminu postępowania przetargowego.
  2. Wpłacenie wadium w wysokości 5.000,00 zł.

Wadium należy wpłacić na konto: PKO BP SAO/RYBNIK22 1020 2472 0000 6702 0018 2212 z dopiskiem „Świadczenie usług prawnych”.
Wadium powinno znajdować się na koncie Zamawiającego najpóźniej w przeddzień otwarcia ofert. Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. nie dopuszcza możliwości wniesienia wadium w innej formie.

Oferty należy składać w kancelarii przedsiębiorstwado dnia 21.04.2020 r. do godz. 9.00.
Kancelaria wystawia pokwitowanie przyjęcia oferty.
Komisyjne otwarcie części technicznej ofert nastąpiw dniu 21.04.2020 r. o godzinie 9.05.

Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z oferentami jest:
  • Barbara Wójcik – tel. (32) 47 630 73 wew. 113,
  • Aneta Wilk – tel. (32) 47 630 73 wew. 106.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. zastrzega sobie prawo do:
  • swobodnego wyboru ofert,
  • uznania, że przetarg nie dał rezultatu,
  • unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Materiały przetargowe do pobrania ze strony internetowej:www.pgwir.pl
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.