Dzisiaj jest: 30.9.2022, imieniny: Geraldy, Honoriusza, Wery

Wykonanie robót instalacyjnych elektrycznych

PIOTRKOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, UL. BELZACKA 66
OGŁASZA

PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA WYKONANIE ROBÓT INSTALACYJNYCH ELEKTRYCZNYCH W ZAKRESIE
na wykonanie robót instalacyjnych elektrycznych w zakresie wymiany wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym położonym przy ulicy Jagiellońskiej 9 bl. 5 w Piotrkowie Trybunalskim


Termin realizacji zamówienia: 70 dni od daty wprowadzenia lecz nie dłużej niż do 30.11.2020 r.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia za odpłatnością w wysokości 100,00 zł + 23% VAT = 123,00 zł (wpłata na konto PEKAO S. A. O/Piotrków Tryb. 51 1240 3116 1111 0000 3506 6347 lub BNP PARIBAS POLSKA SA 35 1750 1295 0000 0000 2086 2033) można uzyskać w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 18, I piętro, ul. Belzacka 66.

Bliższych informacji udziela Dział Gospodarki Cieplnej i GZM tut. Spółdzielni tel. 44 6497852 wew. 32 lub kom. 605100433.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „PRZETARG – ROBOTY ELEKTRYCZNE” w terminie do dnia 7.04.2020 r. godz. 14°° w sekretariacie Spółdzielni ul. Belzacka 66, pokój nr 5.

Warunkiem rozpatrzenia oferty jest:
  • wykupienie specyfikacji,
  • wpłacenie wadium w wysokości  -  4 000,00 zł  na konto PEKAO S.A. O/Piotrków Tryb. 51 1240 3116 1111 0000 3506 6347 lub BNP PARIBAS POLSKA SA 35 1750 1295 0000 0000 2086 2033,
  • złożenie kompletu dokumentów określonych w SIWZ.
O wyborze oferty decydować będzie cena ryczałtowa, udzielona gwarancja, termin wykonania, termin płatności oraz dostarczone referencje od poprzednich zamawiających.

O wynikach przetargu Spółdzielnia powiadomi pisemnie oferenta, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę. Oferent zobowiązany jest w przypadku wygrania przetargu do zawarcia umowy w terminie do 30 dni od daty ogłoszenia o wyborze oferty.

Nie podpisanie w wyznaczonym terminie umowy powoduje przepadek wadium.

PSM zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.