Dzisiaj jest: 30.9.2022, imieniny: Geraldy, Honoriusza, Wery

Lubań przetarg na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych

Lubań, dnia 27 kwietnia 2020 roku
BURMISTRZ MIASTA LUBAŃ
ogłasza

pierwszy przetarg ustny nieograniczony

na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położonych wLubaniu wobszarze pomiędzy ulicą Różaną iulicą Księdza Ignacego Kukli-Bukowińczyka, stanowiących działki ewidencyjne nr:
  1. 41/2, Obręb IV, AM 2 opowierzchni 882,00 m2, JG1L/00018710/9. Cena wywoławcza: 54.000,00 zł Wadium: 8000,00 zł
  2. 42 Obręb IV, AM 2 opowierzchni 828,00 m2, JG1L/00018710/9. Cena wywoławcza: 51.000,00 zł Wadium: 8000,00 zł
  3. 46/2, Obręb IV, AM 2 opowierzchni 896,00 m2, JG1L/00018710/9. Cena wywoławcza: 55.000,00 zł Wadium: 8000,00 zł

Nieruchomości gruntowe niezabudowane oregularnym kształcie zbliżonym do prostokąta irównej powierzchni, położone wpośredniej strefie lokalizacyjnej miasta wsąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej iwobszarze pomiędzy ulicą Różaną iulicą Księdza Ignacego Kukli-Bukowińczyka.
Na nieruchomościach znajdują się pozostałości po ogródkach przydomowych. Dojazd do nieruchomości ulicą Księdza Ignacego Kukli-Bukowińczyka o nawierzchni asfaltowej. Przedmiotowe nieruchomości gruntowe nie posiadają wykonanych przyłączy uzbrojenia technicznego, ale położone są w obszarze uzbrojenia w sieć:
  • energii elektrycznej
  • wodnej
  • kanalizacyjnej
  • gazowej 
Przygotowanie terenu pod budowę Nabywcy będą musieli wykonać własnym staraniem ina własny koszt.
Szczegółowe informacje na temat zapisów wmiejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i warunków zabudowy można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Lubań, ul. A. Mickiewicza 6, 59-800 Lubań.

Przetarg odbędzie się wdniu 29 maja 2020 roku (piątek) ogodzinie 10.00 w budynku Urzędu Miasta Lubania, ul. 7 Dywizji 14, I piętro, sala nr 11.
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium najpóźniej do dnia 25 maja 2020 roku włącznie na rachunek bankowy Urzędu Miasta Lubań nr 60 2030 0045 1110 0000 0080 6550 prowadzony przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Oddział Lubań, ul. 7 Dywizji 14. W tytule wpłaty wadium oprócz danych uczestnika przetargu należy dopisać: „Przetarg ul. Różana – dz. nr (podać numer działki)”.

Wadium należy wnieść w pieniądzu – gotówką lub przelewem na podany powyżej rachunek bankowy Urzędu Miasta Lubań. W przypadku wpłacenia wadium w formie przelewu bankowego wpłata powinna być dokonana odpowiednio wcześniej, tak aby w dniu 25 maja 2020 roku wadium znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu Miasta Lubań. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Miasta Lubań.

Przetarg może być odwołany po uprzednim podaniu do publicznej wiadomości ważnych przyczyn jego odwołania.
Pełna wersja ogłoszenia dostępna jest na tablicy ogłoszeń wsiedzibie Urzędu Miasta Lubań, ul. 7 Dywizji 14, na stronie internetowej www.luban.pl w zakładce „Nieruchomości”, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Lubań http://bip.miastoluban.pl oraz wWydziale Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miasta Lubań, ul. 7 Dywizji 14, Ipiętro, pokój nr 5, tel. 48 75 646 44 22.

zup. Burmistrza
Mateusz Zajdel
Zastępca Burmistrza
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.