Dzisiaj jest: 30.9.2022, imieniny: Geraldy, Honoriusza, Wery

Rybnik przetarg na miesięczną stawkę czynszu na działalność w lokalach

PREZYDENT MIASTA RYBNIKA
44 – 200 Rybnik ul. Chrobrego 2
o g ł a s z a

Przetarg nieograniczony na stawkę miesięczną czynszu

za 1 m2 pow. użytkowej na działalność handlowo – gospodarczą w lokalach
 
L.p. | Usytuowanie lokalu przy ul. | Pow. lokalu w m2 | Wizja lokalu | Stawka za 1 m2 (w zł) | Wadium
Dnia o godz.
 1. Zebrzydowicka 30 | 45,00 | 13.07.2020 | 1100-1130 | 11,00 | 1 850,00
 2. Sobieskiego 15 | 217,30 | 14.07.2020 | 1100-1130 | 7,00 | 5 650,00
 3. Sobieskiego 15 – I piętro | 48,00 | 14.07.2020 | 1130-1200 | 7,00 | 1 250,00
 4. Sobieskiego 15 – II piętro | 48,00 | 14.07.2020 | 1130-1200 | 7,00 | 1 250,00
 5. Lompy 10 | 24,40 | 16.07.2020 | 1100-1130 | 5,67 | 510,00
 6. Patriotów 8 | 106,30 | 16.07.2020 | 1130-1200 | 7,00 | 2 750,00
 7. J.F. Białych 7 - III piętro (4.7) | 28,18 | 17.07.2020 | 1100-1130 | 4,00 | 450,00

UWAGI:
 • poz. 1,2,3,4,6dot. I przetargu , umowa najmu zawierana jest na czas nieoznaczony,
 • poz. 5dot. III przetargu , umowa najmu zawierana jest na czas nieoznaczony.
 • poz. 7dot. VII przetargu , umowa najmu zawierana jest na czas nieoznaczony, na działalność biurową.

Przetarg nieograniczony na stawkę miesięczną czynszu za 1 m2 pow. użytkowej lokalu na działalność handlowo – gospodarczą w lokalu:


L.p. | Usytuowanie lokalu przy ul. | Pow. lokalu w m2 | Wizja lokalu | Stawka za 1 m2 (w zł) netto | Wadium Dnia o godz.
 1. Raciborska 2 | lokal: 210,82 | 20.07.2020 1100-1130 | 19,00 | 15 000,00
 2. piwnica: 126,36 || 4 000,00
 3. 3 Maja 27 | 68,86 | 21.07.2020 1100-1130 | 3,00 | 800,00

UWAGI:
 • poz. 1dot. IV przetargu,
 • poz. 1piwnica: 50% wylicytowanej stawki,
 • poz. 1 zasób Skarbu Państwa umowa najmu zawierana jest na okres 3 lat.
 • poz. 2 zasób Skarbu Państwa umowa najmu zawierana jest na okres 3 lat, na działalność biurową.
UWAGI:
Do stawek czynszu za 1 m2 pow. użytkowej naliczony zostanie obowiązujący podatek VAT w wys. 23 %. Informacji udziela Dział Lokalowy Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Kościuszki 17, tel. 32-429 48 71. Przetarg odbędzie się w dniu24.07.2020 roku o godz. 900, w sali nr 4 - parter budynku ZGM przy ul. Kościuszki 17.

Wadium należy wpłacać na konto Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej t.j.PKO Bank Polski S.A. 09 1020 2528 0000 0302 0434 8066. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w terminie do23.07.2020 roku. Za datę wpłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego ZGM.

W dniu przetargu należy złożyć aktualny odpis z właściwego rejestru (np. KRS, zaświadczenie o wpisie w CEiDG) oraz umowę spółki cywilnej, jeśli taką zawarto.

Warunki przetargu określa regulamin przetargu dostępny w Dziale Lokalowym ZGM pok. 17. Wykaz lokali przeznaczonych do oddania w najem jest wywieszony na tablicy ogłoszeń w ZGM przy ul. Kościuszki 17 oraz dostępny jest wraz z regulaminem na stronie www.zgm.rybnik.pl

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.