Dzisiaj jest: 30.9.2023, imieniny: Geraldy, Honoriusza, Wery

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 14/6740.4/2020
oraz o wydaniu postanowienia o nadaniu ww. decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity, Dz.U. 2020 poz. 256) w związku z art. 11f  ust. 3 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz.U.2018r. poz. 1474) Prezydent Miasta Krakowa zawiadamia, że 23.06.2020 r., została wydana decyzja nr 14/6740.4/2020 znak: AU-01-1.6740.4.15.2018.APS, o zezwoleniu na realizację drogi pn.:

 „Budowa drogi gminnej wraz z linią tramwajową KST etap III na odcinku od ul. Doktora Twardego do pętli Górka Narodowa wraz z rozbudową istniejących dróg publicznych powiatowych tj. ul. Doktora Twardego, ul. Bratysławskiej, ul. Siewnej, ul. Józefa Mackiewicza, dróg publicznych gminnych tj. ul. gen. Augusta Fieldorfa-Nila, ul. Krowoderskich Zuchów, ul. Nad Sudołem, ul. Szopkarzy, ul. Bociana, ul. Pachońskiego, ul. Białoprądnickiej, ul. Bularnia, 11KD, 1KD, ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej i ul. Łukasza Górnickiego, drogi publicznej krajowej - DK nr 7 oraz dróg wojewódzkich tj. ul. Henryka Pachońskiego DW794 i ul. Matki Pauli Zofii Tajber DW794 wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej w ramach inwestycji pn.:”Budowa linii tramwajowej KST etap III (os. Kraków-Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej w Krakowie oraz towarzyszącą infrastrukturą drogową”.

W ramach zadania będą realizowane następujące roboty:

Projektowany układ drogowy
 • Budowa skrzyżowania skanalizowanego na skrzyżowaniu ulic Wybickiego, Bratysławskiej i ul. Doktora Twardego,
 • Budowa drogi gminnej na odcinku ok 440,0m o szerokości jezdni 6,5m i parametrach drogi klasy Z,
 • Budowa ciągów pieszych o szerokości min. 2,0m oraz ciągów rowerowych o szerokości min. 2,5m,
 • Budowa skrzyżowania skanalizowanego nowoprojektowanej Trasy Wolbromskiej z ul. Fieldorfa-Nila,
 • Rozbudowa istniejącej ul. Fieldorfa-Nila na odcinku ok 196,0m,
 • Budowa skrzyżowania typu rondo na skrzyżowaniu ulic Fieldorfa-Nila i ul. Krowoderskich Zuchów o średnicy zewnętrznej 27m,
 • Budowa ulicy w śladzie Trasy Wolbromskiej jako drogi o parametrach klasy Z (odcinek ul. Fieldorfa Nila – ul. Pachońskiego) o przekroju dwujezdniowym z dwoma pasami ruchu w obu kierunkach,
 • Budowa skrzyżowania dwupoziomowego na skrzyżowaniu nowobudowanej Trasy Wolbromskiej z ul. Opolską,
 • Budowa ciągów pieszych o szerokości min. 2,0m oraz ciągów rowerowych o szerokości min. 2,5m.
 • Budowa zatok autobusowych o parametrach zgodnych z rozporządzeniem,
 • Rozbudowa drogi krajowej – ul. Opolskiej na odcinku ok 700,0m,
 • Budowa dróg gminnych do obsługi terenów przyległych do nowobudowanej Trasy Wolbromskiej wraz z budową miejsc postojowych,
 • Rozbudowa ul. Pachońskiego na odcinku ok. 1500,0m wraz z rozbudową istniejących skrzyżowań z ul. Zielińska, Białoprądnicka, Bularnia, Górnickiego i Mackiewicza,
 • Rozbudowa ul. Siewnej na długości około 200,0m,
 • Rozbudowa ul. Bociana na odcinku ok 300,0m wraz z budową ciągów pieszych o szerokości min. 2,0m,
 • Budowa nowego odcinka drogi na Osiedlu Górka Narodowa od projektowanego skrzyżowania z ul. Banacha do al. 29 Listopada jako drogi gminnej o parametrach klasy Z;
 • Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych w granicach pasa drogowego w rejonie pętli tramwajowej Kraków-Krowodrza Górka i przy skrzyżowaniu dróg w śladzie Trasy Wolbromskie z ul. Pachońskiego,
 • Budowa terminala autobusowo-tramwajowego po zachodniej stronie projektowanego skrzyżowania al. 29 Listopada z projektowaną drogą klasy „Z”,
 • Budowa zjazdów indywidualnych i publicznych w zakresie przedmiotowej inwestycji,
 • Budowa i rozbudowa torowiska tramwajowego wraz z budową/przebudową przystanków tramwajowych, peronów i zatok autobusowych, w zakresie wynikającym z zakresu budowy/ przebudowy układu drogowo – torowego.
Projektowany układ torowy
 • Budowa linii tramwajowej dwutorowej, o rozstawie osi 4, od km A 0+000,000 oraz km B 0+000,000 do km A 4+516.726 oraz km B 4+521.901,
 • Budowa węzła rozjazdowego w rejonie pętli Kraków-Krowodrza Górka, zapewniającego wjazd na pętlę oraz przyszłe odgałęzienie linii tramwajowej na Azory, na który składają się tory:
  • Tor C o długości 152,607m,
  • Tor D o długości 152,45,251m,
  • Tor E o długości 65,599m,
  • Tor F o długości 59,005m.
 • Budowa pętli tramwajowej Kraków-Krowodrza Górka, zlokalizowanej przy ul. Fieldorfa-Nila, na którą składają się 3 tory:
  • Tor G o długości 308,193m,
  • Tor H o długości 159,194m,
  • Tor I o długości 138,304m.
 • Budowa pętli tramwajowej Górka Narodowa, zlokalizowanej przy al. 29 Listopada, na którą składają się 3 tory:
  • Tor J o długości 534,580m,
  • Tor K o długości 246,833m,
  • Tor L o długości 159,216m.
 • Budowa peronów tramwajowych w lokalizacjach:
  • Peron przy ul. Bratysławskiej w km B 0+085,906 do km B 0+130,906, o długości 45m i szerokości 3m,
  • Dwa perony przy ul. Fieldorfa-Nila w km A 0+551.497 do km A 0+626.497 oraz km B 0+552.729 do km B 0+627.729, o długości 75m i szerokości 5m,
  • Trzy perony na pętli Kraków-Krowodrza Górka w km G 0+034.640 do km G 0+079.640, km G 0+225.180 do km G 0+270.180 oraz km I 0+057.605 do km I 0+102.605, o długości 45m i szerokości 3,5m,
  • Dwa perony przy skrzyżowaniu ul. Pachońskiego z trasą Wolbromską w km A 1+144.769 do km A 1+209.769 oraz km B 1+144.942 do km B 1+209.942, o długości 65m i szerokości 3,5m,
  • Dwa perony przy ul. Górnickiego w km A 1+638.497 do km A 1+683.497 oraz km B 1+648.491 do km B 1+693.491, o długości 45m i szerokości zmiennej (dla toru A od 2,75m do 4,46m; dla toru B od 3,41m do 4,52m)
  • Dwa perony przy ul. Białoprądnickiej w km A 2+153.119 do km A 2+218.119 oraz km B 2+158.887 do km B 2+223.886, o długości 65m i szerokości (dla toru A 3,50m; zmiennej dla toru B od 4,68m do 5,38m)
  • Dwa perony przy ul. Mackiewicza w km A 2+614.08 do km A 2+679.080 oraz km B 2+623.198 do km B 2+688.198, o długości 65m i szerokości (dla toru A 3m; dla toru B 5,2m)
  • Dwa perony ul. Bociana w km A 3+079.540 do km A 3+144.540 oraz km B 3+088.429 do km B 3+153.429, o długości 65m i szerokości 3,5m,
  • Dwa perony przy ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej w km A 3+491.407 do km A 3+536.407 oraz km B 3+493.562 do km B 3+538.562, o długości 45m i szerokości 3m,
  • Dwa perony ul. Banacha w km A 3+938.708 do km A 3+983.708 oraz km B 3+941.458 do km B 3+986.458, o długości 45m i szerokości 3,5m,
  • Trzy perony na pętli Górka Narodowa w km J 0+115.501 do km J 0+160.501, km J 0+378.015 do km J 0+423.015 oraz km K 0+042.819 do km K 0+087.819, o długości 45m i szerokości (dla toru J 3,75m – peron przyjazdowy i 5m – peron odjazdowy, dla toru K 5m).
Budowa drenażu na odcinkach:
 • km B 0+000,000 do km B 0+158.565,
 • km B 0+447.406 do km B 0+814.668,
 • km B 0+969.373 do km B 2+004.591,
 • km B 2+044.963 do km B 2+729.111,
 • km B 2+966.155 do km B 3+169.141,
 • km B 3+540.562 do km B 4+521.901,
 • km C 0+018.680 do km C 0+152.607,
 • km F 0+017.135 do km F 0+059.005,
 • km G 0+022.443 do km G 0+291.387,
 • km J 0+044.161 do km J 0+487.031.
Budowa odwodnień liniowych w lokalizacjach:
 • km B 0+159.565, km A 0+158.730,
 • km B 0+218.297, km A 0+217.466,
 • km B 0+277.397, km A 0+275.985,
 • km B 0+336.497, km A 0+334.942,
 • km B 0+395.597, km A 0+394.042,
 • km B 2+764.808, km A 2+757.234,
 • km B 2+764.808, km A 2+806.492,
 • km B 2+865.247, km A 2+856.115,
 • km B 2+915.073, km A 2+905.553,
 • km B 2+964.900, km A 2+956.001,
 • km B 3+171.498, km A 3+163.128,
 • km B 3+223.982, km A 3+219.790,
 • km B 3+276.467, km A 3+273.764,
 • km B 3+328.952, km A 3+326.786,
 • km B 3+377.226, km A 3+375.060,
 • km B 3+427.926, km A 3+425.761,
 • km B 3+478.627, km A 3+476.461,
Budowa odwodnień w postaci płyt odwadniających w lokalizacjach:
 • km B 0+063.606, km A 0+063.711,
 • km B 0+514.846, km A 0+513.545,
 • km B 0+847.921, km A 0+847.667,
 • km B 0+903.007, km A 0+903.250,
 • km B 2+226.637, km A 2+220.869,
 • km B 2+599.488, km A 2+590.370,
 • km B 4+002.820, km A 4+000.070,
Budowa odwodnień punktowych przyszynowych w lokalizacjach:
 • km B 1+217.442, km A 1+217.269,
 • km B 1+267.944, km A 1+264.215,
 • km G 0+169.217,
 • km I 0+014.032,
 • km J 0+278.262,
 • km K 0+196.139,
 • km L 0+119.115.
Projektowane obiekty kubaturowe
 • budowa budynku podstacji prostownikowej „36 Szopkarzy” wraz z urządzeniami energetycznymi i zagospodarowaniem terenu
 • budowa budynku podstacji prostownikowej „09 Bociana” wraz z urządzeniami energetycznymi i zagospodarowaniem terenu
 • budowa budynku podstacji prostownikowej „37 Kraków-Krowodrza” wraz z urządzeniami energetycznymi i zagospodarowaniem terenu
 • budowa budynku dworca na pętli autobusowo-tramwajowej Górka Narodowa wraz z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi sanitarnymi, elektrycznymi i niskoprądowymi.
 • budowa wiaty/zadaszenia nad pętlą autobusowo-tramwajową Górka Narodowa.
Projektowane obiekty inżynierskie
 • budowa obiektów inżynierskich:
 • ściana oporowa KO-1.1 od km 0+628 do km 0+784 ul. Opolskiej
 • tunelu T-1 w km 0+496,03 ul. Opolskiej wraz z wlotami
 • ściana oporowa KO-1.2 od km 0+576 do km 0+752 ul. Opolskiej
 • estakada drogowa ED-2.1 w km 0+953,19 Trasy Wolbromskiej
 • estakada tramwajowa ET-2.2 w km 0+921,72 KST
 • kładka dla pieszych KD-3 w km 1+095,91 KST
 • most drogowy MD-4 w km 2+006,83 KST
 • przepust P-5 w km 2+145,80 KST
 • wiadukt kolejowy WK-6 w km 7+540,56 LK nr 095
 • konstrukcja oporowa KO-2 od km 3+557,59 do km 3+990,59 KST
 • ściany oporowe wzdłuż pochylni na Górce Narodowej.
Projektowana sieć trakcyjna tramwajowa
 • Budowa linii kablowych trakcyjnych wyprowadzonych z projektowanej podstacji prostownikowej 36 Szopkarzy zasilających projektowaną sieć trakcyjną na linii tramwajowej KST III na odcinku od pętli Kraków-Krowodrza Górka do skrzyżowania ul. Pachońskiego z ul. Górnickiego,
 • Budowa linii kablowych trakcyjnych wyprowadzonych z projektowanej podstacji prostownikowej 09 Bociana zasilających projektowaną sieć trakcyjną na linii tramwajowej KST III na odcinku od skrzyżowania ul. Pachońskiego z ul. Górnickiego do pętli Górka Narodowa,
 • Budowa linii kablowych trakcyjnych wyprowadzonych z projektowanej podstacji prostownikowej 37 Kraków-Krowodrza zasilających projektowaną sieć trakcyjną na linii tramwajowej KST III na odcinku od pętli Kraków-Krowodrza Górka do granicy opracowania,
 • Przebudowa linii kablowych trakcyjnych wyprowadzonych z istniejącej podstacji prostownikowej 28 Prądnicka, zasilających istniejąca sieć trakcyjną od granicy opracowania od pętli Kamienna do pętli Kraków-Krowodrza Górka,
 • km 0-63,989- km 0+777.30 toru B – przebudowa i budowa sieci trakcyjnej tramwajowej, długości 3209mpt (metrów pojedynczego toru)
 • km 0+777.30 toru B - km 3+326,98 toru A – budowa sieci trakcyjnej tramwajowej, długości 5099,5mpt (metrów pojedynczego toru)
 • km 3+326,98 toru B - km 3+371,52 toru A – budowa sieci trakcyjnej tramwajowej, długości 90mpt (metrów pojedynczego toru)
 • km 3+371,52 toru A - km 3+989,53 toru A – budowa sieci trakcyjnej tramwajowej, długości 1238,5mpt (metrów pojedynczego toru)
 • km 4+017,42 toru A - km 0+496,59 toru J – budowa sieci trakcyjnej tramwajowej, długości 2157,5m (metrów pojedynczego toru)
 • przebudowa instalacji sterowania i ogrzewania zwrotnic - pętla tramwajowa Kraków-Krowodrza Górka
 • budowa instalacji sterowania i ogrzewania zwrotnic - pętla tramwajowa Górka Narodowa.
 • Projektowana sieć elektroenergetyczna nN, SN i WN
 • przebudowa istniejącego oświetlenia ulicznego w km 0-042,13 – 3+202,21 (Tor A),
 • budowa oświetlenia ulicznego w km 3+202,21 – 3+544,43 (Tor A),
 • budowa oświetlenia ulicznego w km 3+548,44 – 3+989,53 (Tor A),
 • budowa oświetlenia ulicznego w km 4+017,42 (Tor A) – km 0+243,43
 • budowa linii kablowych SN zasilających projektowane podstacje trakcyjne
 • przebudowa sieci elektroenergetycznej wysokiego napięcia – własności TAURON Dystrybucja S.A. (linia kablowa) na odcinku o długości 400 m od km 0+113,6 projektowanej drogi do km 0+389,2 projektowanej drogi,
 • przebudowa sieci elektroenergetycznej wysokiego napięcia – własności TAURON Dystrybucja S.A. (linia napowietrzna) na odcinku o długości 1055 m od km 0+389,2 projektowanej drogi do słupa kablowego nr 92 zlokalizowanego na działkach nr 101 i 102, obr. 0042;
 • przebudowa sieci elektroenergetycznej wysokiego napięcia – własności TAURON Dystrybucja S.A. (linia napowietrzna) na odcinku o długości 1150 m od km 0+389,2 projektowanej drogi do słupa kablowego nr 199 zlokalizowanego na działce nr 74 obr. 0042
 • przebudowa / budowa sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia – własności TAURON Dystrybucja S.A. (napowietrznej i kablowej) w tym budowa kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN
 • przebudowa / budowa linii elektroenergetycznych potrzeb nietrakcyjnych SN:
 • LPN 6kV Rudawa - Batowice w stanie istniejącym na kolidującym odcinku wykonana przewodami aluminiowymi typu AFL-6 o przekroju 35mm2 zawieszonymi w układzie trójkątnym na słupach żelbetowych typu ŻN-10;
 • LPN 15kV Mydlniki - Batowice w stanie istniejącym na kolidującym odcinku wykonana przewodami napowietrznymi typu AALXS w izolacji z polietylenu usieciowanego z żyłą ze stopu aluminiowego o przekroju 120mm2 w zawieszonymi w układzie pionowym.
 • rozbiórka istniejących elektroenergetycznych sieci uzbrojenia terenu:
 • napowietrznej sieci elektroenergetycznej wysokiego, średniego i niskiego napięcia;
 • kablowej sieci elektroenergetycznej wysokiego, średniego i niskiego napięcia;
 • stacji transformatorowej SN/nN.
Projektowana sieć telekomunikacyjna
 • Budowa rurociągu telekomunikacyjnego – własność Cyfronet na odcinku o długości 163,0m od km -0+095,70 do km 0+059.45 Toru A
 • Budowa rurociągu telekomunikacyjnego – własność Cyfronet na odcinku o długości 60,0m od km 0+059,45 do km 0+070.13 Toru A
 • Budowa kanalizacji telekomunikacyjnej – własność Orange na odcinku o długości 64,0m od km 0+060,40 do km 0+075,30 Toru A
 • Budowa ziemnego kabla telekomunikacyjnego – własność Tauron na odcinku o długości 151,0m od km 0+014,79 do km 0+087,56 Toru A
 • Zabezpieczenie istniejącej sieci telekomunikacyjnej – własności Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, HAWE Telekom, Cyfronet o długości 60,0m od km 0+067,33 do km 0+075,03 Toru A
 • Budowa rurociągu telekomunikacyjnego – własność Cyfronet na odcinku o długości 423,0m od km 0+065,07 do km 473,33 Toru A
 • Budowa rurociągu telekomunikacyjnego – własność UM Krakowa (Gmina) na odcinku o długości 100,0m od km 0+457,37 do km 0+473,33 Toru A
 • Budowa rurociągu telekomunikacyjnego – własność Cyfronet i UM Krakowa (Gmina) na odcinku o długości 112,0 m od km 0+473,33 Toru A do km 0,145,45 ul. Fieldorfa Nila
 • Budowa kanalizacji telekomunikacyjnej – własność NETIA na odcinku o długości 218,0m od km -0+019,70 do km 0+154,79 ul. Fieldorfa Nila
 • Budowa kanalizacji telekomunikacyjnej – własność Orange na odcinku o długości 12,0m od km -0+017,43 do km 0+017,97 ul. Fieldorfa Nila
 • Budowa kanalizacji telekomunikacyjnej – własność Orange na odcinku o długości 122,0m od km -0+043,19 do km 0+146,88 ul. Fieldorfa Nila
 • Budowa kabla ziemnego na odcinku o długości 26,0m od km 0+029,22 do km 0+051,88 ul. Fieldorfa Nila
 • Budowa kanalizacji telekomunikacyjnej – własność Orange na odcinku o długości 13,0m od km 0+697,95 do km 0+705,41 Toru A
 • Budowa kanału technologicznego na odcinku o długości 650,0m od km 0+270,11 do km 0+872,32 ul. Opolskiej (DW79)
 • Budowa kanalizacji telekomunikacyjnej – własność Orange na odcinku o długości 75,0m od km 0+429,95 do km 0+482,53 ul. Opolskiej
 • Budowa kanalizacji telekomunikacyjnej – własność Orange na odcinku o długości 415,0m od km 0+398,22 do km 0+782,48 ul. Opolskiej
 • Budowa kanalizacji telekomunikacyjnej – własność Orange na odcinku o długości 120,0m od km 0+464,86 do km 0+578,73 ul. Opolskiej
 • Budowa kanalizacji telekomunikacyjnej – własność NETIA na odcinku o długości 357,0m od km 0+444,54 do km 0+745,63 ul. Opolskiej
 • Budowa kanalizacji telekomunikacyjnej – własność Orange na odcinku o długości 349,0m od km 0+073,75 do km 0+346,41 ul. Pachońskiego
 • Budowa kanalizacji telekomunikacyjnej – własność Orange na odcinku o długości 23,0m od km 0+348,34 do km 0+370,53 ul. Pachońskiego
 • Budowa kanalizacji telekomunikacyjnej – własność Orange na odcinku o długości 33,0m od km 0+336,56 do km 0+360,43 ul. Pachońskiego
 • Budowa napowietrznej linii telekomunikacyjnej – własność Orange na odcinku o długości 28,0m od km 0+375,14 do km 0+367,63 ul. Pachońskiego
 • Wymiana słupa telekomunikacyjnego w km 0+645,80 Toru A
 • Budowa kanalizacji telekomunikacyjnej – własność Orange na odcinku o długości 109,0m od km 0+659,98 do km 0+698,29 ul. Pachońskiego
 • Budowa kanalizacji telekomunikacyjnej – własność Orange na odcinku o długości 33,0m od km 0+731,34 do km 0+750,85 ul. Pachońskiego
 • Budowa rurociągu telekomunikacyjnego – własność Orange na odcinku o długości 42,0m od km 0+886,07 do km 0+893,15 ul. Pachońskiego
 • Budowa napowietrznej linii telekomunikacyjnej – własność Orange na odcinku o długości 6,0m od km 0+890,90 do km 0+893,15 ul. Pachońskiego
 • Budowa kanalizacji telekomunikacyjnej – własność Orange na odcinku o długości 162,0m od km 0+993,38 do km 1+147,18 ul. Pachońskiego
 • Budowa kanalizacji telekomunikacyjnej – własność Orange na odcinku o długości 150,0m od km 0+993,38 do km 1+099,23 ul. Pachońskiego
 • Budowa rurociągu telekomunikacyjnego na odcinku o długości 23,0m od km 2+592.40 do km 2+609,27 Toru A
 • Budowa kanalizacji telekomunikacyjnej na odcinku o długości 42,0m od km 2+608,54 do km 2+609,98 Toru A
 • Budowa rurociągu telekomunikacyjnego – własność Orange na odcinku o długości 21,0 m od km 2+822,43 do km 2+830,45 Toru A
 • Budowa kanalizacji telekomunikacyjnej – własność Orange na odcinku o długości 488,0m od km 2+830,45 do km 3+196,14 Toru A
 • Budowa kanalizacji telekomunikacyjnej – własność Orange na odcinku o długości 66,0m od km 3+216,61 do km 3+255,48 Toru A
 • Budowa kanalizacji telekomunikacyjnej – własność PKP Utrzymanie o długości 21,0m od km 3+368,45 do km 3+373,11 Toru A
 • Budowa ziemnego kabla telekomunikacyjnego – własność Orange na odcinku o długości 6,0m od km 3+549,98 do km 3+553,76 Toru A
 • Budowa kanalizacji telekomunikacyjnej – własność Orange na odcinku o długości 95,0 m od km 3+540,25 do km 3+556,02 Toru A
 • Budowa kanalizacji telekomunikacyjnej – własność Orange na odcinku o długości 44,0 m od km 3+648,99 do 3+659,93 km Toru A
 • Budowa kanalizacji telekomunikacyjnej – własność Orange na odcinku o długości 323,0 m od km 4+378,91 do km 4+411,88 Toru A.
Projektowana sieć gazowa
 • przebudowa sieci gazowych niskiego i średniego ciśnienia,
 • przebudowa przyłączy gazowych,
 • montaż układów zaporowo- upustowych na sieci gazowej,
 • rozbiórka istniejącej sieci gazowej.
Projektowana sieć wodociągowa
Projektowana kanalizacja sanitarna i ogólnospławna
 • przebudowa kanalizacji ogólnospławnej grawitacyjnej,
 • przebudowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,
 • budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej,
 • wykonania dodatkowych komór kanalizacji ogólnospławnej,
 • rozbiórka istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej.
 • Projektowana kanalizacja deszczowa
 • przebudowa kanalizacji deszczowej,
 • zabudowa na nowoprojektowanej sieci studni kanalizacyjnych,
 • przebudowa istniejącego wylotu kanalizacji deszczowej DN300 do rzeki Białucha,
 • przebudowa kanalizacji deszczowej grawitacyjnej,
 • rozbiórka istniejącej sieci kanalizacji deszczowej,
 • budowa kanalizacji deszczowej DN315 wraz z przykanalikami, km 0+013 - 0+026 Trasy Wolbromskiej (ul. Doktora Twardego).
 • budowa kanalizacji deszczowej DN315-400 wraz z przykanalikami, km 0+014 - 0+174 ul. Wybickiego i ul. Bratysławskiej.
 • budowa kanalizacji deszczowej DN315-1000 wraz z przykanalikami - km od 0+014 ul. Wybickiego do 0+499 Trasy Wolbromskiej (odcinek pomiędzy ul. Bratysławską i ul. Fieldorfa Nila)
 • budowa kanalizacji deszczowej DN200 (przykanaliki do istniejącej kanalizacji) km ok. 0+520 Trasy Wolbromskiej (rejon ronda w ul. Krowoderskich Zuchów).
 • budowa kanalizacji deszczowej DN315-1600 wraz z przykanalikami - km od 0+018 ul. Fieldorfa Nila i od 0+198 ul. Fieldorfa Nila oraz od km 0+200 ul. Opolskiej do wylotu do potoku Sudoł w km 0+747 ul. Opolskiej.
 • budowa kanalizacji deszczowej DN315-800 wraz z przykanalikami - km od 0+865 i od km 0+768 ul. Opolskiej do wylotu do potoku Sudoł w km 0+794 ul. Opolskiej.
 • budowa kanalizacji deszczowej DN315-1000 wraz z przykanalikami - od km 0+973 Trasy Wolbromskiej (wylot do potoku Sudoł) do - km 0+328 ul. Pachońskiego wraz z ul. Zielińską
 • budowa kanalizacji deszczowej DN315-1000 wraz z przykanalikami - km od 0+374 do 0+900 ul. Pachońskiego wraz z ul. Białoprądnicką (Do wylotu do rzeki Białuchy)
 • budowa kanalizacji deszczowej DN315-1000 wraz z przykanalikami - od wylotu do rz. Białuchy w km 0+908 ul. Pachońskiego do km 1+043 ul. Pachońskiego
 • budowa kanalizacji deszczowej DN630 wraz z przykanalikami do istniejącego kolektora DN500 - od km ok. 1+054 do km 1+1463 ul. Pachońskiego
 • budowa kanalizacji deszczowej DN315 wraz z przykanalikami - od km 0+000 do km 0+126 ul. Mackiewicza
 • budowa kanalizacji deszczowej DN315-400 wraz z przykanalikami - od km 1+511 i od km 1+716 ul.  Siewnej do wylotu do istn. kanalizacji w km 1+716 ul. Siewnej.
 • budowa kanalizacji deszczowej DN315-1200 wraz z przykanalikami - km ok. 2+780- 3+541 linii tramwajowej (odcinek od ul. Siewnej do ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej)
 • budowa przyłącza kanalizacji deszczowej odwodnienia podstacji tramwajowej km ok. 3+300 linii tramwajowej
 • budowa kanalizacji deszczowej DN315-1200 wraz z przykanalikami - od km 3+550 do km 4+309 linii tramwajowej i do km 0+352 projektowanej drogi.
 • budowa kanalizacji deszczowej DN315-2400 wraz z przykanalikami - km od ok. 0+407 nowego odcinka wraz z pętlą tramwajową do włączenia do kanalizacji istniejącej na skrzyżowaniu ulic 29 Listopada i Banacha.
Projektowane CO
 • przebudowa sieci ciepłowniczych,
 • budowa/ wydłużenie kanałów przełazowych / wzmocnienie ich konstrukcji,
 • dostosowanie układu kompensacji na sieci cieplnej,
 • rozbiórka istniejącej sieci ciepłowniczej,
 • budowa odwodnienia sieci,
 • zabudowa rur ochronnych.
Projektowane cieki, rowy melioracyjne
Potok Sudół:
 • regulacja koryta potoku Sudół na odcinku w istn. km (roboczym) 0+048 ÷ 0+401 (km po przebudowie 0+048 ÷ 0+404) z dostosowaniem trasy cieku do projektowanej estakady drogowej ED-2.1 oraz estakady tramwajowej ET-2.2;
 • ubezpieczenie dna i skarp projektowanego koryta na odcinku objętym regulacją oraz pod estakadami;
 • budowa wylotów kanalizacji deszczowej do potoku w proj. km (roboczym);
 • 0+061.35 wylot kanalizacji deszczowej DN300mm, strona L (D3A);
 • 0+107.20 wylot kanalizacji deszczowej DN600mm, strona L (D3);
 • 0+361.40 wylot kanalizacji deszczowej DN400mm, strona P (D4),
 • przekroczenie projektowanego potoku sieciami uzbrojenia terenu;
 • budowa estakady drogowej i tramwajowej ED-2.1 ET-2.2 w km 0+347 i 0+298 (wraz z niezbędnymi instalacjami min.: kable oświetleniowe, kable zasilające, sieć trakcyjna, torowisko tramwajowe, kanały technologiczne);
 • odcinkowe unieczynnienie istniejącego koryta potoku w istn. km (roboczym) 0+235 ÷ 0+390;
 • likwidacja (rozbiórka) istniejących przekroczeń sieci uzbrojenia terenu;
 • likwidacja (rozbiórka) istniejących obiektów betonowych progów szczelinowych w korycie – 12 szt.
 • likwidacja (rozbiórka) istniejącego przepustu w istn. km (roboczym) 0+342 potoku.
Rzeka Białucha (Prądnik)
 • regulacja koryta rzeki Białucha (Prądnik) na odcinku w istn. km (roboczym) 0+025 ÷ 0+174 (km po przebudowie 0+025 ÷ 0+166) z dostosowaniem trasy rzeki do projektowanego mostu drogowego MD-4;
 • ubezpieczenie dna i skarp projektowanego koryta na odcinku objętym regulacją oraz pod mostem;
 • budowa wylotów kanalizacji deszczowej do rzeki w proj. km (roboczym);
 • 0+057 wylot kanalizacji deszczowej DN300mm, strona L (D6),
 • 0+062 wylot kanalizacji deszczowej DN300mm, strona P (D7);
 • 0+110 wylot kanalizacji deszczowej (Wyl-3) DN300.
 • przekroczenie projektowanej rzeki sieciami uzbrojenia terenu;
 • budowa mostu drogowego MD-4 w km 0+078 (wraz z niezbędnymi instalacjami min.: kable zasilające, sieć trakcyjna, torowisko tramwajowe, kanały technologiczne) – most;
 • odcinkowe unieczynnienie istniejącego koryta w istn. km (roboczym) 0+080 ÷ 0+120;
 • likwidacja (rozbiórka) istn. wylotu kanalizacji deszczowej w istn. km (roboczym):
  • 0+088,7 DN300, strona P, (Wyl-2),
  • 0+110,6 DN300, strona P, (Wyl-3).
Potok Bibiczanka:
 • regulacja koryta potoku Bibiczanka na odcinku w istn. km (roboczym) 0+106 ÷ 0+248 z dostosowaniem trasy potoku do projektowanego przepustu P-5 (przepust wg opracowania branży mostowej);
 • ubezpieczenie dna i skarp projektowanego koryta na odcinku w istn. km (roboczym) 0+106 ÷ 0+155,3 oraz 0+204,3 ÷ 0+248.
 • budowa wylotów kanalizacji deszczowej do potoku w istn. km (roboczym) (wg opracowania branżowego):
 • 0+149,36 wylot kanalizacji deszczowej DN800mm, stronie P (Wyl-1);
 • przekroczenie projektowanego potoku sieciami uzbrojenia terenu (wg opracowania branżowego),
 • budowa przepustu P-5 w km 0+179,80 (wg odrębnego branży mostowej);
 • likwidacja (rozbiórka) istn. wylotu kanalizacji deszczowej w istn. km (roboczym) (wg projektu rozbiórek):
 • 1+149,36 wylotu kanalizacji deszczowej DN800mm, strona P (Wyl-1).
 • likwidacja (rozbiórka) istn. przepustu (wg projektu rozbiórek).
Rozbiórki obiektów budowlanych:
 • Rozbiórka obiektu budowlanego B1 znajdującego się na działce nr 213/2 w obrębie 44.
 • Rozbiórka obiektu budowlanego B5 znajdującego się na działce nr 677/1, 213/1, 563/3 w obrębie 44.
 • Rozbiórka obiektu budowlanego B10 znajdującego się na działce nr 49/15, 49/14 w obrębie 44.
 • Rozbiórka obiektu budowlanego B11 znajdującego się na działce nr 49/15 w obrębie 44.
 • Rozbiórka obiektu budowlanego B12 znajdującego się na działce nr 49/15 w obrębie 44.
 • Rozbiórka obiektu budowlanego B13 znajdującego się na działce nr 49/15 w obrębie 44.
 • Rozbiórka obiektu budowlanego B14 znajdującego się na działce nr 9/5 w obrębie 44.
 • Rozbiórka obiektu budowlanego B24 znajdującego się na działce nr 8/5 w obrębie 44.
 • Rozbiórka obiektu budowlanego B24.1 znajdującego się na działce nr 8/5 w obrębie 44.
 • Rozbiórka obiektu budowlanego B23 znajdującego się na działce nr 8/5 w obrębie 44.
 • Rozbiórka obiektu budowlanego B8 znajdującego się na działce nr 11/3, 11/4 w obrębie 44.
 • Rozbiórka obiektu budowlanego B8.1 znajdującego się na działce nr 11/3, 11/4 w obrębie 44.
 • Rozbiórka obiektu budowlanego B8.2 znajdującego się na działce nr 11/3 w obrębie 44.
 • Rozbiórka obiektu budowlanego B8.3 znajdującego się na działce nr 11/3, 11/4 w obrębie 44.
 • Rozbiórka obiektu budowlanego B8.4 znajdującego się na działce nr 11/3, 11/4 w obrębie 44.
 • Rozbiórka obiektu budowlanego B7 znajdującego się na działce nr 11/3, 12/5 w obrębie 44.
 • Rozbiórka obiektu budowlanego B6 znajdującego się na działce nr 11/1, 11/3 w obrębie 44.
 • Rozbiórka obiektu budowlanego B6.1 znajdującego się na działce nr 12/5,12/6, 12/7, 12/8, 563/3 w obrębie 44.
 • Rozbiórka obiektu budowlanego B6.2 znajdującego się na działce nr 12/6, 12/8 w obrębie 44.
 • Rozbiórka obiektu budowlanego B9 znajdującego się na działce nr 14/2 w obrębie 44.
 • Rozbiórka obiektu budowlanego B9.1 znajdującego się na działce nr 12/6, 12/8, 563/3, 14/1 w obrębie 44.
 • Rozbiórka obiektu budowlanego B26 znajdującego się na działce nr 551/17, 551/16 w obrębie 44.
 • Rozbiórka obiektu budowlanego B25 znajdującego się na działce nr 501/10 w obrębie 42.
 • Rozbiórka obiektu budowlanego B30 znajdującego się na działce nr 569/12 w obrębie 42.
 • Rozbiórka obiektu budowlanego B35 znajdującego się na działce nr 132/27, 188/18 w obrębie 42.
 • Rozbiórka obiektu budowlanego B31 znajdującego się na działce nr 101 w obrębie 42.
 • Rozbiórka obiektu budowlanego B73 znajdującego się na działce nr 101 w obrębie 42.
 • Rozbiórka obiektu budowlanego B36 znajdującego się na działce nr 702 w obrębie 42.
 • Rozbiórka obiektu budowlanego B37 znajdującego się na działce nr 583/13 w obrębie 42.
 • Rozbiórka kompleksu obiektów budowlanych B38 znajdujących się na działce nr 179/3, 179/1, 182, 184 w obr. 42.
 • Rozbiórka obiektu budowlanego B43 znajdującego się na działce nr 179/4, 182 w obrębie 42.
 • Rozbiórka obiektu budowlanego B43.1 znajdującego się na działce nr 182 w obrębie 42.
 • Rozbiórka obiektu budowlanego B43.2 znajdującego się na działce nr 182, 179/4 w obrębie 42.
 • Rozbiórka obiektu budowlanego B43.3 znajdującego się na działce nr 182 w obrębie 42.
 • Rozbiórka kompleksu obiektów budowlanych B41 znajdujących się na działce nr 183, 182 w obrębie 42.
 • Rozbiórka obiektu budowlanego B44 znajdującego się na działce nr 179/4 w obrębie 42.
 • Rozbiórka obiektu budowlanego B45.1 znajdującego się na działce nr 186 w obrębie 42.
 • Rozbiórka obiektu budowlanego B45.2 znajdującego się na działce nr 186 w obrębie 42.
 • Rozbiórka obiektu budowlanego B45.3 znajdującego się na działce nr 186 w obrębie 42.
 • Rozbiórka obiektu budowlanego B46 znajdującego się na działce nr 186 w obrębie 42.
 • Rozbiórka obiektu budowlanego B34 znajdującego się na działce nr 132/27 w obrębie 42.
 • Rozbiórka obiektu budowlanego B48 znajdującego się na działce nr 215 w obrębie 42.
 • Rozbiórka obiektu budowlanego B49 znajdującego się na działce nr 208 w obrębie 42.
 • Rozbiórka obiektu budowlanego B47 znajdującego się na działce nr 215 w obrębie 42.
 • Rozbiórka obiektu budowlanego M2 znajdującego się na działce nr 220 w obrębie 42.
 • Rozbiórka obiektu budowlanego B50 znajdującego się na działce nr 217, 216/2, 222/5 w obrębie 42.
 • Rozbiórka obiektu budowlanego B56 znajdującego się na działce nr 1210 w obrębie 43.
 • Rozbiórka obiektu budowlanego B54 znajdującego się na działce nr 1206, 422 w obrębie 43.
 • Rozbiórka obiektu budowlanego B53 znajdującego się na działce nr 1178/5 w obrębie 43.
 • Rozbiórka obiektu budowlanego B55 znajdującego się na działce nr 406/2 w obrębie 43.
 • Rozbiórka obiektu budowlanego M4 znajdującego się na działce nr 45 w obrębie 43.
 • Rozbiórka obiektu budowlanego B57 znajdującego się na działce nr 45, 49 w obrębie 43.
 • Rozbiórka obiektu budowlanego B58 znajdującego się na działce nr 60/4, 61/1, 62/1 w obrębie 43.
 • Rozbiórka obiektu budowlanego B61 znajdującego się na działce nr 152, 150 w obrębie 43.
 • Rozbiórka obiektu budowlanego B62 znajdującego się na działce nr 148, 154, 149, 153 w obrębie 43.
 • Rozbiórka obiektu budowlanego B63 znajdującego się na działce nr 154, 153, 152 w obrębie 43.
 • Rozbiórka obiektu budowlanego B64 znajdującego się na działce nr 156, 157 w obrębie 43.
 • Rozbiórka obiektu budowlanego B65 znajdującego się na działce nr 155, 156, 157, 164, 163, 162 w obrębie 43.
 • Rozbiórka obiektu budowlanego B66 znajdującego się na działce nr 572/55, 572/25 w obrębie 29.
 • Rozbiórka obiektu budowlanego B67 znajdującego się na działce nr 572/55, 572/25 w obrębie 29.
 • Rozbiórka obiektu budowlanego B68 znajdującego się na działce nr 546/26, 546/5, 548/7 w obrębie 29.
 • Rozbiórka obiektu budowlanego B69 znajdującego się na działce nr 535/9, 535/17 w obrębie 29.
 • Rozbiórka obiektu budowlanego B70 znajdującego się na działce nr 329/2 w obrębie 29.
 • Rozbiórka obiektu budowlanego B71 znajdującego się na działce nr 383/16 w obrębie 29.
 • Rozbiórka obiektu budowlanego B72 znajdującego się na działce nr 383/16 w obrębie 29.
 • Rozbiórka obiektu budowlanego B77 znajdującego się na działce nr 383/16 w obrębie 29.
 • Rozbiórka obiektu budowlanego B28 znajdującego się na działce nr 1189/6 w obrębie 43.
 • Rozbiórka obiektu budowlanego B74 znajdującego się na działce nr 157 w obrębie 43.
 • Rozbiórka obiektu budowlanego B75 znajdującego się na działce nr 157 w obrębie 43.
 • Rozbiórka obiektu budowlanego B76 znajdującego się na działce nr 157 w obrębie 43.
 • Rozbiórka obiektu budowlanego B78 znajdującego się na działce nr 379/3, 379/6 w obrębie 29.
 • Rozbiórka obiektów budowlanych (altan) i ogrodzeń zlokalizowanych na terenie ogródków działkowych:
 • Obszar ogródków działkowych nr 1 znajdującego się na działkach nr 790, 214, 213/2 w obrębie 44.
 • Obszar ogródków działkowych nr 2 znajdującego się na działkach nr 213/2, 792, 217/2, 215/1, 217/1, 563/3 w obrębie 44.
 • Obszar ogródków działkowych nr 3 znajdującego się na działkach nr 9/5, 10/1, 7/54, 795, 799, 11/3, 12/5, 800, 796, 797, 801, 793, 798, 802, 740, 650, 652, 653, 614, 794, 12/4, 12/6, 14/2, 15/2, 50/6, 655, 15/1, 50/4, 9/3, 9/4 w obrębie 44.
 • Obszar ogródków działkowych nr 4 znajdującego się na działkach nr 218, 216, 213/2 w obrębie 44.
 • Obszar ogródków działkowych nr 5 znajdującego się na działkach nr 132/27, 132/34, 132/33, 132/6, 132/16, 132/3, 132/28, 132/8 w obrębie 42.
 • Przeniesienie zabytkowego krzyża Z1 znajdującego się na działce 187/5 w obrębie 42 na działkę 536/5.
 • Rozbiórki obiektów mostowych:
 • Rozbiórka obiektu inżynierskiego P1 znajdującego się na działce 569/3, 630 w obrębie 42.
 • Rozbiórka obiektu inżynierskiego P2 znajdującego się na działce 670/4, 1189/7, 415/1, 407, 3/1 w obrębie 43.
 • Rozbiórki obiektów reklamowych.
 • Rozbiórki ogrodzeń.
Projektowana infrastruktura kolejowa
Przebudowa sieci trakcyjnej PKP:
 • Rozbiórka konstrukcji kolidujących z projektowanym wiaduktem WK-6.
 • Budowa nowych konstrukcji wsporczych.
 • Przebudowa branży srk:
  • usuniecie kolizji kablowej w branży sterowania ruchem (srk) z obiektem inżynieryjnym w km 7,540 linii 95.
Projektowana zieleń
 • Wykonanie koniecznych wycinek drzew pojedynczych i wielopiennych - 3477 sztuk (z 66 gatunków).
 • Wykonanie koniecznych wycinek krzewów - 1230 sztuk zajmujących ok. 11861,7m2 (z 47 gatunków).
 • Wykonanie nasadzeń roślin drzewiastych i krzewiastych zgodnie z zapisem DUŚ (1:1).
 • Wykonanie nasadzeń pnączy wzdłuż ekranów pochłaniających.
Budowa ekranów akustycznych
NIERUCHOMOŚCI ZNAJDUJĄCE SIĘ W ZAKRESIE INWESTYCJI:


JEDNOSTKA EWIDENCYJNA KRAKÓW-KROWODRZA, Obręb nr 0028 działki nr:
266, 271,

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA KRAKÓW-KROWODRZA, Obręb nr 0029 działki nr:

151/11, 151/12, 154/6, 181, 257, 315, 316, 319, 320, 323, 324, 329/2, 331, 332, 334/1, 335/4, 335/5, 335/6, 335/7, 336/4, 336/5, 336/6, 336/7, 337, 338/4, 338/5, 338/6, 338/7, 339/7, 340/7, 341/7, 346, 350, 351/6, 353/1, 353/2, 357, 359/6, 366, 367, 368/6, 369/11, 369/15, 370/1, 370/2, 371, 372/1, 372/2, 374/10, 374/8, 374/9, 375/1, 375/2, 376, 377/2, 377/3, 379/3, 379/5, 379/6, 381/5, 381/7, 381/8, 382, 383/16, 383/17, 383/7, 385, 386, 387, 399/4, 400/1, 400/2, 400/3, 400/4, 408, 409/1, 409/2, 409/3, 409/4, 410, 413, 414/5, 519/10, 519/11, 519/9, 521/13, 521/14, 521/15,  522/10,  522/8, 522/9, 523/10, 523/11,  523/9, 524/10, 524/11,  524/9, 525/12, 525/13, 525/14,  526/13, 526/14, 526/15, 528/11, 528/12, 528/13,  528/9, 529/11, 529/12, 529/13, 529/9, 531/11, 531/12, 531/13, 531/9, 532/12, 532/14, 532/15, 532/16, 533/16, 533/17, 533/18, 533/19, 534/12, 534/13, 534/15, 534/16, 534/9, 535/17, 535/4, 535/9, 538/15, 538/16, 538/24, 538/26, 541/11,  541/24, 545/12, 545/15, 545/6, 546/23,  546/25, 546/26, 546/5, 546/6,  548/31,  548/33, 548/34, 548/7, 548/8,  549/10,  549/33,  549/35, 549/36, 551/10, 551/27, 551/29, 551/30, 553/2, 554/10, 554/11, 554/9, 557/18, 557/20, 557/21, 558/13, 558/14, 558/19, 570, 572/24, 572/25, 572/44, 572/45, 572/49, 572/51, 572/52,  572/54, 572/55, 572/56, 572/57, 575/3, 575/4, 577, 578/4, 578/5, 579/8, 613, 614/3, 614/4, 667/17, 667/18, 667/20, 667/23,  670/11, 670/12, 763, 769/1, 770, 771/1, 771/13, 771/14, 772/13, 781/2, 781/10, 791/4, 791/5, 801/4, 801/7, 801/8, 825/3, 825/4, 827/1,

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA KRAKÓW-KROWODRZA, Obręb nr 0042 działki nr:

14/126, 14/127, 14/129, 14/130, 14/131, 14/142, 14/143, 14/149, 14/150, 14/81, 74, 85, 86, 87, 101, 102, 103, 105, 106, 120, 121, 122, 126/10, 126/11, 126/6, 131/1, 132/10, 132/13, 132/15, 132/16, 132/27, 132/28, 132/3, 132/33, 132/34, 132/6, 132/8, 137, 147/3, 149/1, 150/1, 155/1, 159, 160,  161/2, 161/3, 170/1, 171, 172, 173, 174, 176,  178/3, 178/4, 179/1, 179/3, 179/4, 180/3, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187/11, 187/12, 187/2, 187/4, 187/5, 187/7, 188/18, 188/23, 189, 194/1, 194/3,  205/1, 206, 207, 208,  215, 216/2, 217, 218/1, 218/4, 219/1, 220, 222/3, 222/5,  223/5, 223/7, 317/10, 317/11, 317/12,   317/9, 348/3, 349/4, 370/1, 371/1, 501/10, 501/11, 501/12, 501/3, 501/5, 533, 536/5, 537, 538/16, 542, 548, 564/10, 564/11, 564/12, 564/13, 564/14, 564/15, 564/16, 564/17, 564/18, 564/19, 564/20, 564/21, 564/23, 564/24, 564/25, 564/26, 564/27, 564/28, 564/29, 564/6, 564/8, 564/9, 565, 569/11, 569/12, 569/13, 569/3,  569/9, 570/1, 570/3, 570/4, 583/11, 583/12, 583/13, 583/17, 583/18,  583/3, 583/4, 583/5, 583/6,  584/1, 584/2, 586,  589, 595, 607, 608, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 669, 670, 700, 701, 702, 703, 721, 722, 723, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 756, 757, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 779, 780, 781, 782,

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA KRAKÓW-KROWODRZA, Obręb nr 0043, działki nr:

3/1, 4/3, 4/4, 4/250, 8, 11, 12/1, 12/2, 12/3, 13, 14, 16, 17/1, 17/2, 18, 19/1, 19/2, 20/2, 31/2, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 52, 53, 54, 55, 56, 57/1, 57/2, 58/1, 58/2, 58/3, 60/1, 60/3, 60/4, 60/5,  60/6, 61/1, 61/2, 62/1, 62/2, 77/2, 77/3, 77/4, 78/1, 78/2, 79, 81, 82, 83, 87,  99, 100, 101, 102, 108/2, 126, 127, 128, 131, 135, 140/2, 140/3, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 162, 163, 164, 294, 297, 298, 299, 300/1, 387/2, 390, 394, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406/2, 406/3, 407, 408, 409/1, 409/2, 410/1, 410/2, 411, 412, 414, 415/1, 415/2, 422, 669/3, 669/4, 670/3, 670/4, 672/1, 672/2, 673, 674, 675, 676, 1178/10, 1178/1, 1178/15, 1178/2, 1178/5, 1178/8, 1178/9, 1181/1, 1181/23, 1181/3, 1183/1, 1183/2, 1186/1, 1187/1, 1187/2, 1187/3, 1188/1, 1188/3, 1188/7, 1189/6, 1189/7, 1189/2, 1191, 1206, 1209, 1210,

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA KRAKÓW-KROWODRZA, Obręb nr 0044 działki nr:

4/5,  6,  7/10,  7/21,  7/22,  7/30,  7/31,  7/32,  7/33,  7/41, 7/45,  7/48,  7/51,  7/52,  7/54,  7/56,  7/57,  7/6,  7/62, 7/63,  8/2,  8/3,  8/4,  8/5,  9/2,  9/3,  9/4,  9/5,  10/1,  10/2,  11/1,  11/3,  11/4,  12/4,  12/5,  12/6,  12/7,  12/8,  13/1,  14/1,  14/2,  15/1,  15/2,  48/1,  48/15,  48/25, 48/44, 48/5,  48/56,  48/6,  49/10,  49/1,  49/11,  49/12,  49/13,  49/14,  49/15,  49/16,  49/17,  49/18,  49/25,  49/7,  49/9,  50/13,  50/4,  50/5,  50/6,  167/21,  211,  213/1,  213/2,  214,  215/1,  216,  217/1,  217/2,  218,  219,  220,  221/1,  221/2,  222,  223, 224/28,  224/35,  224/42,  224/43,  225/3,  225/4,  225/5,  364/17,  551/13,  551/14,  551/15,  551/16,  551/17,  551/20,  551/8,  556/3,  556/4,  563/1,  563/2,  563/3,  563/4,  563/5,  563/6,  569/6,  569/7,  569/8,  569/9,  570/1,  570/2,  581/1,  581/2,  581/3, 581/5,  581/6,   611/8,  614,  616/1,  634,  635,  636,  650,  652,  653,  655,  677/1,  677/2,  677/3,  678,  679,  680,  681,  682,  683,  684,  738,  739,  740,  767,  788,  789,  790,  791,  792,  793,  794,  795,  796,  797,  798,  799,  800,  801,  802,  847,  848,  849,  854,  858,  859,  860,  861,  862,  873,  874,  875.

Uszczegółowienie lokalizacji inwestycji:

* w przypadku działek podlegających podziałowi w nawiasie wskazano numery działek przed podziałem.

Działki w liniach rozgraniczających teren projektowanego pasa drogi powiatowej – które stanowią lub staną się własnością Miasta Kraków – miasta na prawach powiatu

Droga powiatowa nr 2274 – ul. Bratysławska i ul. Wybickiego
obręb 0044 Kraków; jedn. ewid. Kraków-Krowodrza:

860, 859, 858/1(858), 861, 862, 767, 854/3(854), 678, 364/24(364/17), 581/12(581/1), 581/14(581/2), 581/16(581/3), 581/18(581/5), 854/1(854), 680/1(680), 682/1(682),681/1(681)

Droga powiatowa 2208 K – ul. Siewna

obręb 0043 Kraków; jedn. ewid. Kraków-Krowodrza:

14/2 (14), 14/3 (14), 17/8 (17/1), 17/10 (17/2), 390/4 (390), 406/8 (406/2), 16, 1209, 1210

Droga powiatowa nr 2208 K – ul. Mackiewicza

obręb 0043 Kraków; jedn. ewid. Kraków-Krowodrza:

1178/22 (1178/5), 1181/35 (1181/1), 1181/36 (1181/1), 422/1 (422), 1206

Działki w liniach rozgraniczających teren projektowanego pasa drogi gminnej – które stanowią lub staną się własnością Gminy Miejskiej Kraków

Droga gminna – Trasa Wolbromska

obręb 0044 Kraków; jedn. ewid. Kraków-Krowodrza:

14/3 (14/2), 213/3 (213/2), 221/3 (221/2), 221/4 (221/2), 225/24 (225/3), 225/25 (225/3), 48/59 (48/44), 48/61 (48/56), 48/63 (48/25), 49/27 (49/10), 49/28 (49/1), 49/34 (49/7), 49/31 (49/11), 49/32 (49/15), 50/14 (50/4), 50/16 (50/6), 50/19 (50/13), 563/11 (563/2), 563/8 (563/6), 569/10 (569/6), 611/9 (611/8), 634/1 (634), 655/1 (655), 677/5 (677/1), 788/1 (788), 789/1 (789), 789/2 (789), 794/1 (794), 8/6 (8/4), 9/6 (9/3), 9/8 (9/4), 9/9 (9/4), 49/25, 49/18, 49/17, 48/15, 49/14, 49/13, 214, 216, 218, 653, 790, 791, 792, 793, 213/1, 215/1, 217/1, 217/2, 221/1, 563/3, 563/4, 563/5, 569/7, 569/8, 569/9, 570/1, 570/2, 48/1, 48/5, 48/6, 49/9, 49/12, 10/1, 11/1, 14/1, 15/1, 8/2, 9/2, 10/2, 15/2, 8/3, 11/3, 11/4, 12/4, 8/5, 9/5, 12/5, 7/6, 12/6, 12/7, 7/21, 7/30, 12/8

obręb 0042 Kraków; jedn. ewid. Kraków-Krowodrza:

132/37 (132/3), 132/39 (132/34), 132/40 (132/34), 132/44 (132/27), 132/46 (132/27), 132/48 (132/27), 132/50 (132/28), 132/53 (132/28), 564/30 (564/6), 564/32 (564/21), 630/1 (630), 631/1 (631), 642/1 (642), 132/16, 632, 633, 132/6, 132/10, 564/8, 564/9, 132/33

Droga gminna nr 602682 K– ul. Krowoderskich Zuchów

obręb 0044 Kraków; jedn. ewid. Kraków-Krowodrza:

167/31 (167/21), 49/26 (49/10), 49/29 (49/1), 49/30 (49/11), 563/10 (563/2), 677/6 (677/1), 556/4, 563/1

Droga gminna nr 519353 – ul. Szopkarzy

obręb 0042 Kraków; jedn. ewid. Kraków-Krowodrza:

132/38 (132/3), 132/45 (132/27), 132/52 (132/28), 188/27 (188/18), 188/30 (188/23), 188/31 (188/23), 583/34 (583/13), 583/29 (583/11), 583/31 (583/12)

Droga gminna nr 603028 K – ul. Henryka Pachońskiego

obręb 0042 Kraków; jedn. ewid. Kraków-Krowodrza:

14/155 (14/127), 14/157 (14/143), 14/159 (14/149), 14/161 (14/150), 179/5 (179/1), 179/6 (179/1), 179/8 (179/3), 181/1 (181), 182/1 (182), 184/1 (184), 185/1 (185), 186/1 (186), 187/13 (187/2), 187/15 (187/4), 187/17 (187/5), 187/19 (187/7), 187/21 (187/12), 194/5 (194/1), 194/7 (194/3), 205/2 (205/1), 206/1 (206), 215/3 (215), 216/3 (216/2), 217/1 (217), 218/5 (218/1), 218/7 (218/4), 219/3 (219/1), 223/10 (223/7), 536/11 (536/5), 538/17 (538/16), 548/1 (548), 565/1 (565), 583/24 (583/4), 583/26 (583/5), 583/32 (583/12), 584/3 (584/1), 584/5 (584/2), 584/6 (584/2), 768/3 (768), 780/1 (780), 781/1 (781), 14/131, 14/129, 14/126, 183, 220, 782, 179/4, 187/11, 222/3, 222/5

obręb 0043 Kraków; jedn. ewid. Kraków-Krowodrza:

1178/20 (1178/1), 1189/3 (1189/2), 14/1 (14), 406/7 (406/2), 409/3 (409/1), 672/3 (672/2), 673/1 (673), 674/1 (674), 407, 408, 411, 412, 414, 415/1, 415/2, 409/2, 410/1, 410/2, 672/1, 1189/6, 1189/7

Drogi gminne nr 602154 K – ul. Białoprądnicka

obręb 0042 Kraków; jedn. ewid. Kraków-Krowodrza:

186/2 (186), 223/11 (223/7), 223/8 (223/5), 348/7 (348/3), 349/5 (349/4), 536/12 (536/5), 536/13 (536/5), 780/2 (780), 781/2 (781), 607, 779

Droga gminna nr 602225 K – ul. Bularnia

obręb 0042 Kraków; jedn. ewid. Kraków-Krowodrza:

207/1 (207), 208/1 (208), 215/4 (215), 548/2 (548)

Droga gminna nr 602427 K – ul. Górnickiego

Kraków, obręb 0042 Kraków; jedn. ewid. Kraków-Krowodrza:
538/19 (538/16)

Droga gminna nr 603281 K – ul. Siewna

obręb 0043 Kraków; jedn. ewid. Kraków-Krowodrza:

17/11 (17/2), 32/1 (32), 34/1 (34), 37/1 (37), 38/1 (38), 39/1 (39), 390/5 (390), 406/9 (406/2), 33, 35, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 31/6 (31/2), 19/3 (19/2), 20/3 (20/2)

Droga gminna nr 602178 K – ul. Bociana

obręb 0043 Kraków; jedn. ewid. Kraków-Krowodrza:

1183/3 (1183/2), 1187/4 (1187/3), 1188/10 (1188/7), 1188/8 (1188/3), 127/1 (127), 140/4 (140/2), 140/6 (140/3), 141/1 (141), 142/1 (142), 148/1 (148), 149/1 (149), 150/1 (150), 150/2 (150), 154/1 (154), 157/1 (157), 158/1 (158), 162/1 (162), 163/1 (163), 387/9 (387/2), 42/1 (42), 43/1 (43), 45/1 (45), 49/1 (49), 54/1 (54), 57/3 (57/2), 60/7 (60/6), 62/3 (62/1), 78/3 (78/1), 78/5 (78/2), 99/3 (99), 55, 56, 79, 81, 82, 83, 87, 100, 101, 102, 128, 151, 152, 153, 156, 297, 298, 1187/1, 1187/2, 58/2, 58/3, 60/3, 60/4, 61/1, 61/2

Droga gminna nr 602178 K – ul. Bociana

obręb 0029 Kraków; jedn. ewid. Kraków-Krowodrza:

579/9 (579/8), 670/13 (670/11), 670/15 (670/12), 763/1 (763), 770/1 (770), 771/15 (771/1), 801/11 (801/8), 801/9 (801/4), 825/5 (825/4), 791/4, 825/3

Droga Górka Narodowa, droga dojazdowa nr 1, droga dojazdowa do Parkingu Wielopoziomowego P&R, pętla Górka Narodowa

obręb 0029 Kraków; jedn. ewid. Kraków-Krowodrza:

151/13 (151/12), 154/7 (154/6), 181/1 (181), 257/1 (257), 315/1 (315), 316/1 (316), 319/1 (319), 320/1 (320), 323/1 (323), 324/1 (324), 329/3 (329/2), 331/1 (331), 332/1 (332), 334/2 (334/1), 335/11 (335/7), 335/9 (335/4), 336/11 (336/7), 336/9 (336/4), 337/1 (337), 338/11 (338/7), 338/9 (338/4), 339/8 (339/7), 340/8 (340/7), 341/8 (341/7), 346/1 (346), 350/1 (350), 351/7 (351/6), 353/3 (353/1), 353/5 (353/2), 357/1 (357), 359/7 (359/6), 366/1 (366), 367/1 (367), 368/7 (368/6), 369/16 (369/11), 369/18 (369/15), 370/3 (370/1), 371/1 (371), 372/3 (372/1), 372/5 (372/2), 374/15 (374/10), 377/7 (377/3), 379/7 (379/3), 381/11 (381/7), 383/18 (383/16), 399/5 (399/4), 399/6 (399/4), 400/5 (400/4), 408/1 (408), 409/5 (409/1), 409/7 (409/4), 410/1 (410), 413/3 (413), 414/6 (414/5), 376, 151/11, 335/5, 335/6, 336/5, 336/6, 338/5, 338/6, 370/2, 375/2, 377/2, 379/6, 400/1, 400/2, 400/3, 409/2, 409/3

Droga gminna KDD11

Kraków, obręb 0029 Kraków; jedn. ewid. 126102_9, Kraków - Krowodrza:
572/56, 572/54, 572/52, 572/49, 572/44, 575/3, 549/35, 548/33, 549/33, 548/31, 551/29, 551/27, 546/25, 546/23, 557/20, 558/19, 557/18, 558/13, 545/12, 554/9, 554/11, 578/4

Droga gminna KD11

obręb 0029 Kraków; jedn. ewid. Kraków-Krowodrza:

538/27 (538/16), 541/25 (541/11), 545/19 (545/6), 546/27 (546/5), 548/35 (548/7), 549/37 (549/10), 551/31 (551/10), 570/1 (570), 572/58 (572/24), 572/60 (572/25), 572/62 (572/45), 575/5 (575/4), 577/3 (577), 827/3 (827/1), 827/5 (827/1), 572/57, 572/55, 549/36, 548/34, 551/30, 538/26, 546/26, 538/24, 541/24, 557/21, 545/15, 558/14, 553/2, 554/10, 578/5

Droga gminna KD1

obręb 0029 Kraków; jedn. ewid. Kraków-Krowodrza:

519/14 (519/11), 521/20 (521/15), 522/15 (522/10), 523/16 (523/11), 524/16 (524/11), 525/20 (525/14), 532/17 (532/16), 533/20 (533/19), 534/17 (534/15), 535/25 (535/9), 535/27 (535/17), 519/9, 519/10, 521/13, 521/14, 522/8, 522/9, 523/9, 523/10, 524/10, 524/9, 525/12, 525/13, 526/13, 526/14, 528/11, 528/12, 528/9, 529/9, 529/11, 529/12, 531/9, 531/11, 531/12, 532/12, 532/14, 532/15, 533/16, 533/17, 533/18, 534/9, 534/12, 534/13, 535/4

 Działki objęte inwestycją w stosunku do których inwestor jest uprawniony do ich nieodpłatnego zajęcia na czas realizacji inwestycji (tereny wód płynących, tereny linii kolejowych) - art. 20 a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych :
 

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.