Dzisiaj jest: 29.9.2022, imieniny: Michaliny, Michała, Rafała

Zgorzelec przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ulicy Łużyckiej

Wyciąg zogłoszenia o przetargu

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA ZGORZELEC
o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Zgorzelcu,
który odbędzie się wdniu 25 sierpnia 2020 r. ogodz. 10.00
wsiedzibie Urzędu Miasta Zgorzelec przy ul. Domańskiego 6 – parter, sala nr 04

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana położona w Zgorzelcu przy ul. Łużyckiej, oznaczona jako działki:
  1. Działka nr 57/1, Obręb XII, AM-1 opow. 700 m2
  2. Działka nr 57/2, Obręb XII, AM-1 opow. 1421 m2
  3. Działka nr 104/6, Obręb XII, AM-6 opow. 184 m2
  • Cena wywoławcza netto: 110.000,00 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy złotych)
  • wadium: 11.000,00 zł
Do ostatecznej ceny uzyskanej w przetargu doliczony zostanie należny podatek VAT
Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta JG1Z/00015507/3, która wdziale III zawiera wpisy o służebnościach, które nie dotyczą działki przeznaczanej do sprzedaży. Dział IV ww. księgi jest wolny od wpisów.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przez uczestników przetargu wadium w pieniądzu.
Wadium we wskazanej wysokości należy wnieść najpóźniej na 7 dni przed przetargiem, tj. do dnia 18 sierpnia 2020 r. włącznie na konto Urzędu Miasta Zgorzelec Bank Pekao S.A. nr 75 1240 3464 1111 0010 6448 8461. W tytule wpłaty należy wpisać: Wadium na sprzedaż w przetargu dz. nr 57/1 i57/2 (Obręb XII, AM-1) i104/6 (Obręb XII, AM-6).
  • Za datę wniesienia wadium uważa się datę jego wpływu na konto urzędu.
  • Dodatkowe informacje: Urząd Miasta Zgorzelec, ul. Domańskiego 7, tel. 75 77 52 888.
  • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego do wglądu w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Architektury w Urzędzie Miasta Zgorzelec. Ogłoszenie będzie opublikowane na stronie www.zgorzelec.eu w zakładce Aktualności-Ogłoszenia, Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Przetargi-Ogłoszenia o przetargu.
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.