Dzisiaj jest: 26.9.2023, imieniny: Cypriana, Justyny, Łucji

Gołcza przetarg na sprzedaż nieruchomości w Wysocicach

Gołcza, dnia 16.07.2020 r.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O DRUGIM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

WÓJT GMINY GOŁCZA

informuje, iż na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu (Gołcza 80, 32-075 Gołcza) oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Gołcza www.golcza.pl (w zakładce przetargi i ogłoszenia) i w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.malopolska.pl/uggolcza dnia 16.07.2020 r. zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o organizowanym drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości o nr ewid. 515 położonej w miejscowości Wysocice stanowiącej teren zabudowy zagrodowej, rolny oraz teren dróg publicznych o funkcji dojazdowej.

Przedmiotem przetargu jest:

Nieruchomość położona w miejscowości Wysocice, gmina Gołcza, powiat miechowski, województwo małopolskie składająca się z działki o nr ewid. 515 o powierzchni 0,2900 ha. Działka objęta księgą wieczystą KRM/00052179/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Miechowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

W dziale I tej księgi wpisane jest: miejscowość Wysocice, Gmina Gołcza, powiat miechowski, województwo małopolskie, działka nr 515 – „Rola, zabudowana" o powierzchni 0,2900 ha. W dziale II jako właściciel wpisana jest Gmina Gołcza.
  • Cena wywoławcza wynosi: 55 000,00 zł
  • Nieruchomość jest zwolniona z podatku VAT na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.
  • Wysokość wadium: 5 000,00 zł
Przetarg na warunkach określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490) odbędzie się w Urzędzie Gminy w Gołczy, sala obrad, w dniu 20.08.2020 r. godzina 10.00.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Gołczy pokój nr 3 osobiście lub telefonicznie (0­12) 388-60-03 wew. 134 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 15.00, w okresie od dnia ukazania się ogłoszenia do dnia przetargu.

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.