Dzisiaj jest: 14.7.2024, imieniny: Kamili, Kamila, Marcelego

Wojewoda Małopolski

WS-II.7570.2.59.2015.KC Kraków, 30 listopada 2016 r.
 
OGŁOSZENIE
 
Na podstawie art. 20 ust. 8 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 966). art. 113 ust. 7, art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 782)
 
WOJEWODA MAŁOPOLSKI
 
zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania zmierzającego do ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym objętą decyzją Wojewody Małopolskiego z 14 czerwca 2013 r. nr 5/13 znak WI-IX.7840.1.2.2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji pn.: Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły od km wału 84+703 do ok. km 87+260 (od km rzeki 84+880 do km 87+264) wraz z rozbudową wału cofkowego rzeki Wisły tj. prawego wału rzeki Białuchy od km wału 0+022 do km 0+712, w Krakowie, oznaczoną jako działka nr 233/1, 233/3 obr. 55 Nowa Huta.
Z dokumentów zgromadzonych w sprawie wynika, iż współwłaścicielami przedmiotowej nieruchomości byli:
• Kazimiera Fryc c. Seweryna i Marii w 48/864 cz.,
• Seweryna Słowik s. Seweryna i Marii w 48/864 cz.,
• Tadeusza Słowik s. Józefa i Genowefy w 13/864 cz.,
• Genowefy Słowik c. Adolfa i Karoliny w 9/864 cz.
• Jana Wierzbana s. Aleksandra i Tekli w 240/864 cz.
W związku z powyższym wzywa się właścicieli lub ich następców prawnych oraz osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do tych nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, pok. 266, tel. (12) 39 21 265 i udokumentowali swoje prawa.
Niezgłoszenie się osób legitymujących się prawami do wyżej wymienionych nieruchomości skutkować będzie wpłatą należnego odszkodowania do depozytu sądowego.


Wojewoda Małopolski

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.