Dzisiaj jest: 28.5.2024, imieniny: Augustyna, Ingi, Jaromira

Gmina Zbiczno

OGŁOSZENIE nr 189/2016

WÓJTA GMINY ZBICZNO

z dnia 14 grudnia 2016 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778) oraz art. 61 § 4, art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U z 2016 r., poz. 23) zawiadamiam, że w dniu 9.12.2016 r. zostało wszczęte na wniosek ENERGA-OPERATOR S.A., ODDZIAŁ W TORUNIU, REJON DYSTRYBUCJI BRODNICA ul. 18 Stycznia 40, 87-300 Brodnica postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej niskiego napięcia dla zasilania działek nr 234/1, 234/2, 235 w miejscowości Pokrzydowo, gmina Zbiczno.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać na piśmie wnioski i zastrzeżenia 
w siedzibie Urzędu Gminy w Zbicznie, pokój nr 10, w godzinach od 8.00 do 15.00.

Niewypowiedzenie się w określonym terminie tutejszy Urząd uzna za brak uwag w sprawie o ustalenie lokalizacji powyższej inwestycji.

Wójt Gminy Zbiczno

Sporządził:

Marek BetlejewskiGmina Zbiczno

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.