Dzisiaj jest: 22.7.2024, imieniny: Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca

Starostwo Powiatowe w Lublinie

OBWIESZCZENIE STAROSTY LUBELSKIEGO
o wszczęciu postępowania administracyjnego
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
 
Działając na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. w Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 z późn. zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Wójta Gminy Głusk w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:
 
Rozbudowa drogi gminnej nr 112536L od km 0+000 do km 0+251,51 w miejscowości Mętów, gmina Głusk.
 
Inwestycja będzie realizowana na niżej wymienionych działkach (w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki przed podziałem, w nawiasie numer działki po podziale przejętej pod drogę):
 
Gmina Głusk
- obręb: 12 – Mętów
działki nr ew.: 459, 458 (458/1), 457 (457/1), 341 (341/1), 342 (342/1), 343 (343/1), 346/1 (346/2), 345 (345/1)
 
oraz na działce do czasowego zajęcia pod przebudowę innej drogi publicznej:
 
Gmina Głusk
- obręb: 12 – Mętów
działka nr ew.: 77.
 
W Wydziale Architektoniczno-Budowlanym Starostwa Powiatowego w Lublinie przy ul. Spokojnej 9, pok. 107, w godzinach pracy Wydziału /poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7.30 – 15.30, wtorek 7.00 – 17.00/ udzielane będą informacje dotyczące przedmiotowej inwestycji.


Starostwo Powiatowe w Lublinie

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.