Dzisiaj jest: 23.7.2024, imieniny: Sławy, Sławosza, Żelisławy

Starosta Włodawski

Włodawa, dnia 28.12.2016 r.
WG.6821.4.9.2016.MMY
OGŁOSZENIE STAROSTY WŁODAWSKIEGO
O ZAMIARZE OGRANICZENIA SPOSOBU KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM

Na podstawie art. 113 ust. 6 i 7, art. 114 ust.3 i 4 w związku z art.124 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity: Dz. U z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm. ) Starosta Włodawski

informuje

o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości składającej się z działki nr 204 pow. 0,05 ha, obręb Horostyta, gmina Wyryki, powiat Włodawski dla której Sąd Rejonowy we Włodawie nie prowadzi księgi wieczystej stanowiącej własność Konstantego Borsuk, poprzez udzielenie PGE Dystrybucja S.A. z/s w Lublinie reprezentowanej przez pełnomocnika Leszka Kożucha ( ELMO.SA.) zezwolenia na zakładanie i przeprowadzenie na nieruchomości przewodów i urządzeń służących do dystrybucji energii elektrycznej a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń oraz ich konserwację.

Z posiadanej dokumentacji wynika,że Konstanty Borsuk nie żyje oraz, że po zmarłym nie toczyło się postępowanie spadkowe.
W związku z powyższym w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości winny zgłaszać się do Starostwa Powiatowego we Włodawie, Wydział Geodezji, ul. Kościelna 7, I piętro pokój nr 102, tel.082 5721 580

Jeżeli w wyznaczonym terminie nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe, zostanie wszczęte postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.
Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na okres 2 miesięcy tj. od dnia 02.01.2017 r. do dnia 02.03.2017 r. na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Włodawie przy ul. Piłsudskiego 24 oraz w budynku ul. Kościelnej 7, publikuje się na stronie internetowej Powiatu Włodawskiegowww.powiatwlodawski.pl, zamieszcza się w prasie o zasięgu ogólnopolskim, ponadto przekazuje się Wójtowi Gminy Wyryki, celem wywieszenia w siedzibie gminy oraz miejscowości Horostyta i na okres 2 miesięcy.
Z up. Starosty
mgr inż. Marek Pawłowski
Kierownik Wydziału Geodezji


Starosta Włodawski

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.