Dzisiaj jest: 14.7.2024, imieniny: Kamili, Kamila, Marcelego

Gmina Szczecinek

Wójt Gminy Szczecinek informuje,
że zostały ogłoszone
przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych:

1. Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem 92/3 o powierzchni 0,2741 ha, położonej w obrębie Nowe Gonne – wpisanej do KW nr KO1I/00027152/7, stanowiącej własność Gminy Szczecinek.
W m.p.z.p. grunty działki 92/3 oznaczone są symbolem UT-1 - tereny zabudowy usług turystyki o maksymalnym w.i.z. 0,2.
Cena wywoławcza brutto łącznie z podatkiem VAT (wg stawki 23%) wynosi 30.000,00 zł. Postąpienie podczas przetargu nie może wynieść mniej niż 300,00 zł. Wadium wynosi 3.000,00 zł.

2. Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem 30/18 o powierzchni 0,1835 ha, położonej w obrębie Turowo – wpisanej do KW nr KO1I/00016244/9, stanowiącej własność Gminy Szczecinek.
W m.p.z.p. grunty działki 30/18 oznaczone są symbolem MNU-3 – teren zabudowy mieszkaniowej, usług nieuciążliwych oraz produkcji rolnej nieuciążliwej.
Cena wywoławcza brutto łącznie z podatkiem VAT (wg stawki 23%) wynosi 30.000,00 zł. Postąpienie podczas przetargu nie może wynieść mniej niż 300,00 zł. Wadium wynosi 3.000,00 zł.

Przetargi odbędą się w dniu 16.02.2017 r. o godzinie 11.30 (dz. nr 92/3 obr. Nowe Gonne) i o godzinie 12.00 (dz. nr 30/18 obr. Turowo), w siedzibie Urzędu Gminy Szczecinek przy ul. Pilskiej 3 w pok. nr 5.

Warunkiem przystąpienia do ww. przetargów jest wpłacenie wadium w odpowiedniej kwocie ze wskazaniem, której nieruchomości dotyczy, najpóźniej do dnia 10.02.2017 r. na rachunek bankowy Gminy Szczecinek prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Jastrowiu Oddział w Szczecinku nr 26 8935 0009 1344 9079 2000 0010 lub w punkcie bankowym znajdującym się w siedzibie Urzędu Gminy Szczecinek. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Szczecinek, nie później niż do dnia 10.02.2017 r.

Ponadto informuje, że pełna treść ogłoszeń została zamieszczona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Szczecinek (Szczecinek, ul. Pilska 3), w miejscowości, która jest właściwa dla położenia nieruchomości oraz opublikowane na stronie internetowej Urzędu Gminy Szczecinek: www.gminaszczecinek.pl (w zakładce przetargi) i w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.gminaszczecinek.pl.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Szczecinek, ul. Pilska 3, pok. nr 5, tel. 94 374 32 94 wew. 42.


Gmina Szczecinek

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.