Dzisiaj jest: 3.3.2024, imieniny: Kingi, Maryna, Tycjana

Miasto Zgierz

Prezydent Miasta Zgierza
informuje, 

iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Zgierza, Pl. Jana Pawła II 16, zostały wywieszone do publicznej wiadomości następujące zarządzenia:

- zarządzenie nr 12/VII/2017 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu przeznaczonych do zbycia wolnych lokali mieszkalnych wraz z przysługującymi udziałami w nieruchomości wspólnej (w tym w użytkowaniu wieczystym gruntu), obejmującego lokal mieszkalny nr 16 przy ul. Dubois 29 w Zgierzu.

- zarządzenie nr 13/VII/2017 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych, przeznaczonych do zbycia wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu, w trybie bezprzetargowym, na rzecz dotychczasowych najemców, obejmującego lokal mieszkalny nr 35 przy ul. Długiej 66 w Zgierzu, lokal mieszkalny nr 19 przy ul. Długiej 85 w Zgierzu, lokal mieszkalny nr 66 przy ul. Łódzkiej 88B w Zgierzu, lokal mieszkalny nr 11 przy ul. 1 Maja 71 w Zgierzu, lokal mieszkalny nr 44 przy ul. ks. Rembowskiego 36/40 w Zgierzu, lokal mieszkalny nr 23 przy pl. Targowym 8 w Zgierzu oraz lokal mieszkalny nr 1 przy ul. Gałczyńskiego 26 w Zgierzu. 

Zarządzenia podlegają publikacji na tablicy ogłoszeń Prezydenta Miasta Zgierza od dnia 17 stycznia 2017 r. do dnia 7 lutego 2017 r.
Osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości na podst. art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.), winny składać wnioski do dnia 28 lutego 2017 r.

Informacji dotyczących niniejszych zarządzeń udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II 16, pok. 4, tel. 42 714-31-85.


Miasto Zgierz

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.