Dzisiaj jest: 20.7.2024, imieniny: Fryderyka, Małgorzaty, Seweryny

Wójt Gminy Wola Uhruska

ZARZĄDZENIE Nr 26 /2017 r.
Wójta Gminy Wola Uhruska
z dnia 28 kwietnia 2017 r.
 
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości wchodzących
w skład mienia komunalnego
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 13 i 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, z późn. zm.) oraz wykonując uchwałę Nr VII/53/2003 Rady Gminy Wola Uhruska z dnia 14 listopada 2003 r. w prawie zasad nabywania i zbywania nieruchomości (Dz.Urz.Woj. Lubelskiego Nr 197, poz. 3764 wraz z późniejszymi zmianami.) zarządzam, co następuje:
§ 1
Przeznacza się sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego niezabudowane nieruchomości wymienione w wykazie stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wola Uhruska w terminie 21 dni od dnia wydania zarządzenia.
§ 3
Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta Gminy Wola Uhruska
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
 
 
 
 
Załącznik do Zarządzenia Nr 26/2017
Wójta Gminy Wola Uhruska
Z dnia 28 kwietnia 2017 r.
 
Wykaz nieruchomości zabudowanych do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego
 
Wójt Gminy Wola Uhruska przeznacza do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego niezabudowane nieruchomości
 
Termin składania wniosków, o których mowa w art. 34. ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o  gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 1774) upływa z dniem 10 czerwca 2017 r.


Wójt Gminy Wola Uhruska

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.