Dzisiaj jest: 14.7.2024, imieniny: Kamili, Kamila, Marcelego

Oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości niezabudowanych

Wyciąg z ogłoszenia Burmistrza Miasta Człuchowa o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Miejskiej w Człuchowie, położonych w Człuchowie przy ulicy Królewskiej.

1. Nieruchomości niezabudowane, stanowiące własność Gminy Miejskiej Człuchów, położone w Człuchowie przy ulicy Królewskiej, oznaczone jako działki ewidencyjne nr:
  • 50/6 i 10/9 o łącznej powierzchni 0.0251 ha,
  • 50/5 o powierzchni 0.0156 ha, dla których prowadzona jest księga wieczysta nr SL1Z/00008957/3 i SL1Z/00008480/8;

2. Nieruchomości przeznacza się do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pod zabudowę usługowo - mieszkaniową;

3. Cena wywoławcza za w/w nieruchomość wynosi:
  • za działki nr 50/6 i 10/9 wynosi: 300.000,00 zł,
  • za działkę nr 50/5 wynosi: 250.000,00 zł.

Do pierwszej opłaty rocznej oraz opłat rocznych ustalonych od cen sprzedaży nieruchomości niezabudowanych osiągniętych w przetargu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%;

4. Przetarg odbędzie się dnia 28 kwietnia 2016 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Człuchowie (w sali posiedzeń nr 102);

5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości będącej przedmiotem przetargu na konto Urzędu Miejskiego w Człuchowie – Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział w Człuchowie nr 35203000451110000002286250 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Człuchowie do dnia 21 kwietnia 2016 roku włącznie;

6. Ogłoszenie zawierające szczegółowe informacje dotyczące przetargu wywieszone jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Człuchowie przy alei Wojska Polskiego nr 1 oraz na stronie internetowej www.bip.czluchow.pl;

7. Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Człuchowie pok. nr 116 tel. (59) 8342291 wew. 312.Oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości


Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.