Dzisiaj jest: 14.7.2024, imieniny: Kamili, Kamila, Marcelego

Sprzedaż samochodu ratowniczo - gaśniczego

Gmina Sędziejowice
ogłasza
przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż samochodu ratowniczo - pożarniczego JELCZ 315
 
  1. Opis samochodu przeznaczonego do sprzedaży:
 
1. Marka JELCZ 315
2. Typ GCBA 6/32 wodno - pianowy
3. Rok produkcji 1985
4. Nr VIN SUJP325DSF0009735
5. Rodzaj samochód specjalny
6. Przeznaczenie pożarniczy
7. Silnik wysokoprężny, turbo doładowany poj.11,1dm3
8. Stan licznika 19.511 km

Szczegółowy opis samochodu określa Operat szacunkowy stanowiący załącznik nr 1 do Ogłoszenia
 
2. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.
 
Należy je wpłacić na adres i konto:
            Bank Spółdzielczy w Poddębicach O/Łask
            Nr konta bankowego: 54 9263 0000 0562 1478 2005 0065

w terminie do dnia 1 lutego 2016 r.
 
3. Przetarg odbędzie się w dniu 2 lutego 2016r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Sędziejowicach, ul. Wieluńska 6, 98 – 160 Sędziejowice, - sala B.

4. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości.

5. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia samochodu. Wpłacona kwota wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od podpisania umowy sprzedaży.
 
6. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu procedury przetargowej.

7. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia nie później niż w terminie 7 dni od daty zakończenia licytacji. Na poczet ceny jest zaliczone wpłacone wadium.

8. Zakupiony samochód należy odebrać na własny koszt i swoim staraniem w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

9. Odpowiedzialność za zniszczenia powstałe wskutek niewłaściwie wykonywanych prac związanych z załadunkiem i transportem nabytych maszyn ponosi nabywca.

10. Przeznaczony do sprzedaży samochód można oglądać w godz. od 7:30 do 15:30 w Gminnej Jednostce Usług Komunalnych w Sędziejowicach, Sędziejowice – Kolonia 12, 98 – 160 Sędziejowice, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym (tel. 43 67 112 26).

11. Gmina Sędziejowice zastrzega sobie możliwość unieważnienia procedury przetargowej bez podawania przyczyny. W tym przypadku wpłacone wadium podlega zwrotowi.
 
Wójt
Jerzy Kotarski

Załączniki
Operat szacunkowy
Ogłoszenie o przetargu + Regulamin
 
Sprzedaż samochodu ratowniczo - gaśniczego


Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.