Dzisiaj jest: 20.6.2024, imieniny: Bogny, Rafaeli, Rafała

Przebudowa drogi gminnej Sumowo gmina Zbiczno

OGŁOSZENIE nr 107/2016

WÓJTA GMINY ZBICZNO

z dnia 1 marca 2016 r.

w sprawie decyzji kończącej postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.), oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 199 z późn. zm.)

zawiadamiam

o wydaniu decyzji z dnia 01.03.2016r. znak: GKB-I.6733.1.2016 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 080234C wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 1825C i drogą nr 080209C w miejscowości Sumowo, obręb Sumowo, gmina Zbiczno.

W związku z powyższym strony mogą w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zapoznać się z w/w decyzją w siedzibie Urzędu Gminy w Zbicznie, pokój nr 10, w godzinach od 7.15 do 15.00.

Wójt Gminy ZbicznoPrzebudowa drogi gminnej Sumowo gmina Zbiczno
 

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.