Dzisiaj jest: 22.7.2024, imieniny: Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca

Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowosci Skorzewo

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.

„Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Skórzewo, ul. Żeglarska i Maratońska”

Data utworzenia: 2019-12-30T17:50:26.133

Data publikacji: 2019-12-30T18:20:37.397

Nazwa zamawiającego: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Ulica: ul. Wyzwolenia

Numer domu: 15

Numer mieszkania:

REGON: 63128638000000

Miejscowość: Dopiewo

Kod pocztowy: 62-070

Państwo: Polska

Województwo: wielkopolskie

Telefon: 61 81 48 231

Fax: 61 89 42 032

E-mail: biuro@zukdopiewo.pl

Biuletyn: 510283160-N-2019

Pozycja: 510283160-N-2019

Strona WWW: www.zukdopiewo.pl

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia: 539522-N-2019

Zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie:

Rodzaj zamawiającego inny(?): Spółka gminna

Nazwa nadana zamówieniu: „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Skórzewo, ul. Żeglarska i Maratońska”

Numer referencyjny: ZP/ZUK-03/19

Rodzaj zamówienia:

Określenie przedmiotu: Przedmiotem niniejszej inwestycji jest budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Żeglarskiej oraz Maratońskiej zgodnie z poniższym zestawieniem: ZLEWNIA Z ULICY ŻEGLARSKIEJ DO UL. SZAROTKOWEJ 1. Rurociąg grawitacyjny PVC-U lite SN 8 DN 200 - 533,95 m 2. Studnie betonowe DN 1000 - 17 szt. 3. Przyłącza DN 160 PVC-U lite SN 8 zakończone studzienką DN 425 - 19 szt. 4. Przyłącza DN 160 PVC-U lite SN 8 zakończone korkiem na granicy działki - 16 szt. 5. Łączna długość przyłączy DN 160 - 220,86 m 6. Odtworzenie nawierzchni z tłucznia łamanego naturalnego o uziarnieniu od 0-31,5 mm na 5 m szerokości drogi, po długości kanału, wysokość tłucznia po zagęszczeniu 15 cm. Powyższe ilości zawierają wykonanie przyłącza w ul. Wioślarskiej: 1. Rurociąg grawitacyjny PVC-U lite SN 8 DN 200 - 25 m 2. Studnie betonowe DN 1000 - 1 szt. 3. Przyłącza DN 160 PVC-U lite SN 8 zakończone studzienką DN 425 - 3 szt. łączna długość przyłączy - 35 m, 4. Uwaga: odtworzenie nawierzchni z tłucznia łamanego o uziarnieniu od 0-31,5 mm na 5 m szerokości drogi ul. Wioślarskiej należy wykonać od ul. Żeglarskiej do ul. Koszykarskiej. ZLEWNIA Z UL. MARATOŃSKIEJ DO UL. SZARTOKOWEJ 1. Rurociąg grawitacyjny PVC-U lite SN 8 DN 200 - 294,74 m 2. Studnie betonowe DN 1000 - 11 szt. 3. Przyłącza DN 160 wyprowadzone ze studni DN 1000 i zakończone studzienką DN 425 - 6 szt. 4. Przyłącza DN 160 wyprowadzone do granicy działki i zakończone korkiem - 6 szt. 5. Łączna długość przyłączy DN 160 - 66,59 m 6. Odtworzenie nawierzchni z tłucznia łamanego naturalnego o uziarnieniu od 0-31,5 mm na 5 m szerokości drogi, po długości kanału, wysokość tłucznia po zagęszczeniu 15 cm. UWAGA ! Odcinek od S51 – S155.1 do P156.1 należy wykonać z PVC-U DN 200 SN8 – WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA OZNACZENIE ODCINKA WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA: S51 – S1 – S2, Adres inwestycji: Skórzewo – działki gruntu 333/6, 312/9, 313/45.

CPN główny przedmiot: 45231300-8Dopiewo Udzielone zamówienia

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.