Dzisiaj jest: 18.7.2024, imieniny: Kamila, Karoliny, Roberta

Wynajem lokali mieszkalnych

Dodano: 2 lata temu Czytane: 2535

Spółdzielnia Mieszkaniowa Pojezierze w Olsztynie zaprasza do składania ofert na wynajem lokali mieszkalnych warunkiem złożenia oferty jest wpłata wadium w wysokości 1.000,00 zł.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pojezierze” w Olsztynie

ul. Kołobrzeska 13

zaprasza do składania ofert na wynajem nw. lokali mieszkalnych

  1. Dworcowa 53/146, pow. użyt. 16,00 m2,  XI piętro
  2. Dworcowa 66/172, pow. użyt. 24,00 m2,  XI piętro
  • min. stawka czynszu od 12,40 zł/m2/m-c
Warunkiem złożenia oferty jest wpłata wadium w wysokości 1.000,00 zł.

Wadium należy wpłacić przelewem bankowym w terminie do dnia 12.09.2022 r. na konto Spółdzielni Nr 33 1020 3541 0000 5902 0112 7547. Decyduje data uznania rachunku Spółdzielni.

Wadium oferenta, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet kaucji zabezpieczającej opłaty czynszowe. Spółdzielnia zwraca wadium osobom, które nie wygrały przetargu w terminie do 5 dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Oferty należy składać na druku ofertowym, który można uzyskać w biurze Sp-ni lub na stronie internetowej Sp-ni, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „przetarg na najem instytucjonalny lokalu mieszkalnego przy ul …………….…...” w Biurze Obsługi Mieszkańca Spółdzielni przy ul. Kołobrzeskiej 13 (parter), w terminie do 14.09.2022 r. do godz. 1200. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi 14.09.2022 r. o godz. 1300. Nie dopuszcza się możliwości najmu więcej niż jednego lokalu.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podawania przyczyn.

Umowa najmu instytucjonalnego lokalu mieszkalnego zostanie zawarta po wpłacie wymaganej kaucji, która stanowi dwunastokrotność czynszu (czynsz = proponowana stawka x metraż mieszkania). Najemca będzie zobowiązany płacić Spółdzielni czynsz, pozostałe opłaty eksploatacyjne oraz opłaty niezależne od Spółdzielni. Czynsz, pozostałe opłaty eksploatacyjne oraz opłaty niezależne od Spółdzielni naliczane będą od dnia, w którym nastąpi protokolarne przekazanie przedmiotu najmu najemcy.       

Umowa najmu instytucjonalnego zostanie zawarta na czas określony, nie dłużej niż 10 lat.

Lokal można oglądać w godzinach pracy Spółdzielni. W tym celu należy skontaktować się z Administracją Osiedla „Kormoran” ul. Wyszyńskiego 20, tel. (89) 534-13-96.

W celu zapoznania się ze szczegółowymi warunkami najmu instytucjonalnego należy kontaktować się z Sekcją Członkowsko-Mieszkaniową (pok. 111) przy ul. Kołobrzeskiej 13w Olsztynie, tel. (89) 537-33-13, -32.

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.