Dzisiaj jest: 28.5.2024, imieniny: Augustyna, Ingi, Jaromira

Zabudowa stoisk dla Tunezyjskiego Urzędu ds Turystyki

Dodano: 7 miesięcy temu Czytane: 130

OGŁOSZENIE O MIĘDZYNARODOWYM PRZETARGU N° 20231003812 Zabudowa stoisk dla Tunezyjskiego Urzędu ds. Turystyki (O.N.T.T.) na potrzebę zagranicznych targów turystycznych

Tunezyjski Urząd ds. Turystyki ogłasza przetarg
REPUBLIKA TUNEZJI

***
Office National du Tourisme Tunisien
OGŁOSZENIE O MIĘDZYNARODOWYM PRZETARGU N° 20231003812
Zabudowa stoisk dla Tunezyjskiego Urzędu ds. Turystyki (O.N.T.T.)
na potrzebę zagranicznych targów  turystycznych
 
W ramach nadanych mu uprawnień, Tunezyjski Urząd ds. Turystyki (Office National du Tourisme Tunisien) ogłasza niniejszym międzynarodowy przetarg otwarty na wyłonienie podmiotu w zakresie zabudowy stoisk na rzecz O.N.T.T. podczas zagranicznych targów i salonów turystycznych.

Podmioty specjalizujące się w dziedzinie zabudowy targowej będące w stanie przedstawić gwarancje oraz referencje, o których mowa w specyfikacji do przetargu, niezbędne do prawidłowego wykonania zobowiązań, i które wyrażą chęć przystąpienia do ww. przetargu, mogą pobrać specyfikację warunków zamówienia bezpośrednio z internetowego systemu zamówień publicznych TUNEPS (www.tuneps.tn).

Oferty należy przesłać w formie elektronicznej, po przez platformę TUNEPS nie później niż 13/11/2023r. do godz. 12:00.

Jednakże następujące dokumenty należy przesłać tradycyjną drogą pocztową :
  • oryginały gwarancji bankowej
  • wyciąg z krajowego rejestru przedsiębiorstw lub inne równoważne dokumenty przewidziane przez prawo kraju pochodzenia oferenta
  • zaświadczenie o braku postępowania upadłościowego/układowego
  • zezwolenie Centralnego Banku Tunezyjskiego zgodnie z art. 21 kodeksu dewizowego i handlowego dla oferentów narodowości tunezyjskiej, którzy chcą złożyć ofertę w walucie obcej

W przypadku niewydolności platformy TUNEPS (wysyłka zbyt dużego pliku), część dokumentacji może zostać przekazana tradycyjną drogą pocztową pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia zaistniałego faktu w momencie wysyłki oferty w formie elektronicznej (zestawienie wysłanych dokumentów drogą pocztową należy przesłać w formie skanu po przez platformę TUNEPS)  
Wspomniana wyżej część dokumentacji, powinna zostać wysłana drogą pocztową w zamkniętej kopercie, listem poleconym z potwierdzeniem odbioru lub nadana firmą kurierską lub złożona osobiście w biurze podawczym O.N.T.T. (B.O.C.) w Tunisie za potwierdzeniem odbioru oraz adresowana na : Monsieur le Directeur Général de l’Office National du Tourisme Tunisien,  1 Avenue Mohamed V 1001 – Tunis, i zostać złożona najpóźniej do 13/11/ 2023r. do godz. 12:00 (obowiązuje pieczęć biura podawczego „B.O.C.”).

Dokumenty wysłane drogą tradycyjną, należy umieścić dodatkowo w zamkniętej i opieczętowanej kopercie, na kopercie zewnętrznej należy umieścić jedynie następującą  informację :
« À NE PAS OUVRIR »
APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL N° 20231003812
 
Construction des stands de l’O.N.T.T aux salons et foires touristiques à l'Étranger
Oferty które wpłyną po wymaganym terminie składania dokumentów lub nie będą zawierały tymczasowej kaucji (lub stosownego potwierdzenia wpłaty na rachunek przedstawicielstwa Tunezyjskiego Urzędu ds. Turystyki w kraju w którym działa oferent) lub niespełniające formalnych wymogów (określonych przez platformę TUNEPS), nie zostaną rozpatrzone.

Otwarcie ofert technicznych i finansowych, odbędzie się, w dniu 13/11/2023r. o godz. 14:00, w sali zebrań nr 84, przy 1, Avenue de la Liberté, 1001 w Tunisie (Tunezja).

Oferty pozostają wiążące przez okres stu dwudziestu (120) dni począwszy od dnia następnego po terminie składania ofert.

Niezarejestrowani oferenci mogą otrzymać dodatkowe informacje na temat internetowego systemu zamówień publicznych „TUNEPS”, kontaktując się bezpośrednio z działem ds. zamówień publicznych online :

-         Bab el Assel -1006-Tunis –Tunezja
-         tel. : +216 70 130 340
-         mail : tuneps@pm.gov.tn

Lub wchodząc na poniższy adres dotyczący rejestracji dostawców w internetowym systemie zamówień publicznych :

www.tuneps-kit.tn/02/pro_demande_etranger.php

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.