Dzisiaj jest: 3.3.2024, imieniny: Kingi, Maryna, Tycjana

Koncepcja i realizacja narodowej kampanii reklamowej

Dodano: 2 miesiące temu Czytane: 156

OGŁOSZENIE O MIĘDZYNARODOWYM PRZETARGU  N° 20240100374 DOTYCZĄCYM KONCEPCJI I REALIZACJI NARODOWEJ KAMPANII REKLAMOWEJ PROMUJĄCEJ TURYSTYKĘ TUNEZJI

OGŁOSZENIE O MIĘDZYNARODOWYM PRZETARGU
REPUBLIKA TUNEZJI
***
Office National du Tourisme Tunisien
OGŁOSZENIE O MIĘDZYNARODOWYM PRZETARGU  N° 20240100374
DOTYCZĄCYM KONCEPCJI I REALIZACJI
NARODOWEJ KAMPANII REKLAMOWEJ PROMUJĄCEJ TURYSTYKĘ TUNEZJI


W ramach nadanych mu uprawnień, Tunezyjski Urząd ds. Turystyki (Office National du Tourisme Tunisien – O.N.T.T.) ogłasza niniejszym przetarg skierowany do podmiotów specjalizujących się w dziedzinie komunikacji i/lub reklamie, na przedstawienie koncepcji i realizacji narodowej kampanii reklamowej na okres jednego (01) roku z przedłużeniem na dwa (2) lata, na podstawie wcześniej ustalonego rocznego budżetu. 

Rynki objęte niniejszym przetargiem zostały podzielone na 5 grup państw, w następujący sposób:
  • Grupa nr 1 : rynek lokalny  (promocja turystyki tunezyjskiej)
  • Grupa nr 2 : rynki europejskie w tym : Francja/Niemcy/Wielka Brytania/Włochy/Belgia oraz Luxemburg/Czechy oraz Słowacja/Polska/Hiszpania oraz Portugalia/Szwajcaria/Skandynawia (Szwecja, Dania i Norwegia) oraz Finlandia
  • Grupa nr 3 : rynek kanadyjski
  • Grupa nr 4 : rynek chiński
  • Grupa nr 5 : rynki arabskie w tym : Arabia Saudyjska/Jordania/Emiraty Arabskie/Katar
Oferenci chcący wziąć udział w przetargu w ramach grupy nr 2 oraz nr 5, są zobowiązani do złożenia oferty na wszystkie grupy państw (1-5), w przeciwnym razie ich oferta zostanie odrzucona.

Podmioty specjalizujące się w dziedzinie komunikacji i/lub reklamie będące w stanie przedstawić gwarancje oraz referencje, o których mowa w specyfikacji do przetargu, niezbędne do prawidłowego wykonania zobowiązań, i które wyrażą chęć przystąpienia do ww. przetargu, mogą pobrać specyfikację warunków zamówienia bezpośrednio z internetowego systemu zamówień publicznych TUNEPS (www.tuneps.tn).

Oferty należy przesłać w formie elektronicznej (online), po przez system TUNEPS nie później niż 18 marca 2024r do godz. 10:00.

Jednakże oryginały gwarancji bankowej, jak również zaświadczenie o braku postępowania upadłościowego/układowego, czy też wyciąg z krajowego rejestru przedsiębiorstw lub inne równoważne dokumenty przewidziane przez prawo kraju pochodzenia oferenta, należy przesłać tradycyjną drogą pocztową.

W przypadku niewydolności systemu TUNEPS (wysyłka zbyt dużego pliku), część dokumentacji może zostać przekazana tradycyjną drogą pocztową pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia zaistniałego faktu w momencie wysyłki oferty w formie elektronicznej do ww. systemu.
Wspomniana wyżej część dokumentacji, powinna zostać wysłana drogą pocztową w zamkniętej kopercie, listem poleconym z potwierdzeniem odbioru lub nadana firmą kurierską lub złożona osobiście w biurze podawczym O.N.T.T. (B.O.C.) w Tunisie za potwierdzeniem odbioru oraz adresowana na : Monsieur le Directeur Général de l’Office National du Tourisme Tunisien,  1 Avenue Mohamed V 1001 – Tunis, i zostać złożona najpóźniej do 18 marca 2024r. do godz. 10:00 (obowiązuje pieczęć biura podawczego „B.O.C.”).

Dokumenty wysłane tradycyjną drogą pocztową, należy umieścić dodatkowo w zamkniętej i opieczętowanej kopercie, na kopercie zewnętrznej należy umieścić jedynie następującą  informację :
« À NE PAS OUVRIR »
APPEL D’OFFRES N° 20240100374
CONCEPTION ET EXECUTION DES CAMPAGNES PUBLICITAIRES DU
TOURISME TUNISIEN

Oferty które wpłyną po wymaganym terminie składania dokumentów lub nie będą zawierały tymczasowej kaucji (lub stosownego potwierdzenia wpłaty na rachunek przedstawicielstwa Tunezyjskiego Urzędu ds. Turystyki w kraju w którym działa oferent) lub niespełniające formalnych wymogów, nie zostaną rozpatrzone.

Oficjalne otwarcie ofert, odbędzie podczas sesji publicznej, w dniu 18 marca 2024r. o godz. 12:00, w sali zebrań nr 84, przy 1, Avenue de la Liberté, 1001 w Tunisie (Tunezja).

Oferty pozostają wiążące przez okres stu dwudziestu (120) dni począwszy od dnia następnego po terminie składania ofert.

Niezarejestrowani oferenci mogą otrzymać dodatkowe informacje na temat elektronicznego systemu zamówień publicznych „TUNEPS”, kontaktując się bezpośrednio z działem ds. zamówień publicznych :
  • Bab el Assel -1006-Tunis –Tunezja
  • tel. : +216 70 130 340
  • mail : tuneps@pm.gov.tn
Lub wchodząc na poniższy adres dotyczący rejestracji dostawców w internetowym systemie zamówień publicznych :

Dla tunezyjskich podmiotów : www.tuneps-kit.tn/02/pro_demande_local.php  
Dla zagranicznych podmiotów : www.tuneps-kit.tn/02/pro_demande_etranger.php

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.