Dzisiaj jest: 27.5.2022, imieniny: Amandy, Jana, Juliana

Urząd Gminy Brojce

Dodano: 6 lat temu Czytane: 621

Sprzedaż nieruchomości w Gminie Brojce

OGŁOSZENIE nr 07/2016
Wójt Gminy Brojce działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.) ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości
Wójt Gminy Brojce ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

1. Warunki udziału w przetargu:
a) wniesienie wadium w kwocie 1 500,00 zł w kasie Urzędu Gminy Brojce lub na konto B. S. Gryfice 89 9376 0001 0010 0797 2001 0007 w terminie do dnia 12.08.2016 roku godz. 15.30. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Wadium wniesione na przetarg:
- zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu oferentom, którzy nie wygrają przetargu,
- wniesione przez oferenta, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości,
- przepadnie na rzecz Gminy, jeżeli osoba która przetarg wygra uchyli się od zawarcia umowy kupna - sprzedaży.
b) okazanie dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby obecnej na przetargu,
c) przedstawienie pełnomocnictwa z notarialnie lub urzędowo poświadczonym podpisem w przypadku reprezentowania osób fizycznych lub prawnych.
2. Minimalne postąpienie wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych – tj. o 200,00 zł.
3. Termin i miejsce przetargu: przetarg odbędzie się w dniu 18.08.2016 roku o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Brojce pok. nr 13.
4. Informacje dodatkowe: organizator przetargu zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia przetargu do chwili jego rozpoczęcia oraz swobodnego wyboru oferty lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Brojcach w pokoju nr 13, tel. 913861194 wew. 29
5. Niniejszy ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres 30 dni. 
Wójt Gminy Brojce
Stanisław Gnosowki
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.