Dzisiaj jest: 17.6.2024, imieniny: Laury, Leszka, Marcjana

Zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego

Dodano: 2 lata temu Czytane: 831

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stalowej Woli ogłasza przetarg na prawo do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w Stalowej Woli o powierzchni użytkowej 45,25 m2

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stalowej Woli

przy ul. gen. L. Okulickiego 32
ogłasza

przetarg na prawo do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w Stalowej Woli

przy ul. Wojska Polskiego 3, o powierzchni użytkowej 45,25 m2 zlokalizowanego na XI piętrze budynku


Lokal składa się z przedpokoju, kuchni, dwóch pokoi i łazienki z WC.

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu  wynosi 1 500,00 zł za każdy miesiąc kalendarzowy. W w/w opłacie ujęty jest czynsz, zaliczka na centralne ogrzewanie, zaliczka liczona dla jednej osoby za wodę zimną ( 3 m 3 ), ciepłą ( 1 m3 ) i śmieci.

Licytacja odbędzie się w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. gen. L. Okulickiego 32 w Stalowej Woli w dniu 23.11.2022 o godz. 10 00 .

Druk zgłoszenia udziału w licytacji należy złożyć w sekretariacie Sp-ni do dnia 22.11.2022 r do godz 15 00 .

Wygrywający licytację zobowiązany będzie, przed podpisaniem umowy najmu, do złożenia:
  1. oświadczenia Najemcy w formie aktu notarialnego, w którym Najemca poddał się egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy najmu instytucjonalnego lokalu w terminie wskazanym w żądaniu, o którym mowa w Ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, oraz przyjął do wiadomości, że w razie konieczności  wykonania powyższego zobowiązania, prawo do lokalu socjalnego ani pomieszczenia tymczasowego nie przysługuje,
  2. oświadczenia, z podpisem notarialnie poświadczonym, właściciela lokalu lub osoby posiadającej tytuł prawny do „innego lokalu” o wyrażeniu zgody na zamieszkanie Najemcy i osób z nim zamieszkujących w tym „ innym  lokalu”.
Osoba, której oferta zostanie wybrana poza zaoferowanym czynszem  obowiązana będzie  do dokonywania opłat wynikających z zawartych umów z dostawcami pozostałych mediów ( np.prąd).

Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze Administracji Osiedla nr 1, ul. gen. L. Okulickiego 125 pod numerem telefonu 15 810 98 09, lub w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej tel. 15 810 98 01 wew. 220.

Lokal mieszkalny można oglądać  po wcześniejszym umówieniu się z pracownikiem Administracji Osiedla Nr 1.

Najem i opłata z tytułu czynszu obowiązywała będzie od dnia 1 grudnia 2022 roku.

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.