Dzisiaj jest: 10.12.2023, imieniny: Danieli, Bohdana, Julii

Dostawa i montaż czujników tlenku węgla w mieszkaniach

Dodano: 3 miesiące temu Czytane: 101

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl. ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zadania Dostawa i montaż 816 szt. czujników tlenku węgla w mieszkaniach

ZMIANA TERMINU ZŁOŻENIA I OTWARCIA OFERT 

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl.

ogłasza przetarg nieograniczony
na wykonanie n/wym. zadania:
Dostawa i montaż 816 szt. czujników tlenku węgla w mieszkaniach
należących do zasobów Górniczej Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica

Termin wykonania zadania: 30.11.2023 r.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Spółdzielni przy ul.  Kubsza  12, 44 – 300 Wodzisław Śl.,  w terminie do dnia  18.09.2023 r.,  do  godz.  14:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 19.09.2023 r., o godz. 9:00, w budynku Zarządu Spółdzielni przy  ul. Kubsza 12 w Wodzisławiu Śl.
Wadium w wysokości:  5.000,00 zł., należy wpłacić przelewem na konto Spółdzielni. 
Spółdzielnia nie przewiduje możliwości negocjacji cen.
Wszelkie zapytania można kierować pod nr telefonu 32 4556404 lub 32 4556381, względnie osobiście w Zarządzie Spółdzielni przy ul. Kubsza 12,  pok. nr 32 w Wodzisławiu Śl.
Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z obiektami oraz wykupić specyfikację istotnych warunków zamówienia, która dostępna będzie w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Wodzisławiu Śl.  
Koszt 1 szt. specyfikacji - brutto 123,00 zł. 
Specyfikacja będzie do odbioru po przestawieniu dowodu wpłaty na konto: PKO O/Rybnik nr rachunku 34 1020 2472 0000 6502 0018 4325.
Przetarg nie odbywa się na zasadach wynikających z ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.