Dzisiaj jest: 3.3.2024, imieniny: Kingi, Maryna, Tycjana

Rozbiórka nadbudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Dodano: miesiąc temu Czytane: 264

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl. ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zadania rozbiórka nadbudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl.

ogłasza

przetarg nieograniczony na wykonanie

n/wym. zadania
Rozbiórka nadbudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Północnej 4-14 w Jastrzębiu-Zdroju
wraz  z  wykonaniem  robót  towarzyszących
w  tym:
  • dokonanie rozbiórki nadbudowy budynku wielorodzinnego, zlokalizowanej na dachu segmentów A, B C i częściowo D, 
  • odtworzenie przewodów kominowych na dachu budynku po dokonaniu rozbiórki nadbudowy, 
  • odtworzenie stropodachów wraz z ich odwodnieniem po dokonaniu rozbiórki nadbudowy,
  • odtworzenie instalacji odgromowej na dachu budynku po dokonaniu rozbiórki nadbudowy. 
Termin wykonania zadania:  
według  zaoferowanego przez Wykonawcę harmonogramu rzeczowo-finansowego,   lecz  nie  dłużej  niż  do  9 miesięcy + 2 tygodnie od daty zawarcia umowy.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Spółdzielni przy ul.  Kubsza  12, 44 – 300 Wodzisław Śl.,  w terminie do dnia  14.03.2024 r., do  godz. 14:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 15.03.2024 r., o godz. 10:00, w budynku siedziby Spółdzielni przy  ul. Kubsza 12 w Wodzisławiu Śl.


Wadium w wysokości:  25.000,00 zł., należy wpłacić przelewem na konto Spółdzielni. 
Spółdzielnia przewiduje możliwość negocjacji cen.
Wszelkie zapytania można kierować pod nr telefonu 32 4556404 lub 32 4556381, względnie osobiście w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kubsza 12,  pok. nr 32 w Wodzisławiu Śl.
Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z obiektami oraz wykupić specyfikację istotnych warunków zamówienia, która dostępna będzie w siedzibie Spółdzielni w Wodzisławiu Śl.  
Koszt 1 szt. specyfikacji - brutto 123,00 zł. 
Specyfikacja będzie do odbioru po przestawieniu dowodu wpłaty na konto: PKO O/Rybnik nr rachunku 34 1020 2472 0000 6502 0018 4325.
Przetarg nie odbywa się na zasadach wynikających z ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.”
 

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.