Dzisiaj jest: 5.7.2022, imieniny: Antoniego, Bartłomieja, Karoliny

Dostawa i podłączenie automatycznej pakowaczki

Dodano: miesiąc temu Czytane: 27

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S. A. w Jastrzębiu - Zdroju ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę i podłączenie do ciągu technologicznego w pełni automatycznej pakowaczki

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S. A. w Jastrzębiu - Zdroju

ul. Chlebowa 22

ogłasza przetarg nieograniczony

pn.:
Dostawa i podłączenie do ciągu technologicznego w pełni automatycznej pakowaczki
do konfekcji soli w opakowaniach 50 kg i 25 kg w worku zamkniętym foliowym

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest

  1. Zapoznanie się i pisemna akceptacja regulaminu postępowania przetargowego.
  2. Wpłacenie wadium w wysokości 5.000,00 zł.
Wadium należy wpłacić na konto: PKOBP SA O/RYBNIK 22 1020 2472 0000 6702 0018 2212 z dopiskiem „Dostawa i podłączenie do ciągu technologicznego w pełni automatycznej pakowaczki do konfekcji soli w opakowaniach 50 kg i 25 kg w worku zamkniętym foliowym”.

Wadium powinno znajdować się na koncie Zamawiającego najpóźniej w przeddzień otwarcia ofert. Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. nie dopuszcza możliwości wniesienia wadium w innej formie.
Oferty należy składać w kancelarii przedsiębiorstwa do dnia 15.06.2022 r. do godz. 900.
Kancelaria wystawia pokwitowanie przyjęcia oferty.
Komisyjne otwarcie części technicznej ofert nastąpi w dniu 15.06.2022 r. o godzinie 905 .

Osobami ze strony Zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z oferentami są

  • Damian Hensel - tel. kom. 605 485 810 - sprawy techniczne,
  • Iwona Bojdoł – tel. kom. 504 408 394 – sprawy formalno-prawne.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S. A. zastrzega sobie prawo do

  • swobodnego wyboru ofert,
  • uznania, że przetarg nie dał rezultatu,
  • unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Materiały przetargowe do pobrania ze strony internetowej 

  • www.pgwir.pl

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.