Dzisiaj jest: 5.7.2022, imieniny: Antoniego, Bartłomieja, Karoliny

Wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej

Dodano: 3 tygodnie temu Czytane: 37

Polski Związek Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie Rodzinny Ogród Działkowy Róża w Łodzi ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej

Polski Związek Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie

RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY „RÓŻA” W ŁODZI
93-351 Łódź, ul. Tabelowa 21
ogłasza

przetarg nieograniczony na wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej

w ogrodzie działkowym, która obejmuje
 • wykonanie i montaż 24 nowych rozdzielnic modułowych z wyłącznikami nadprądowymi B20 i licznikami elektronicznymi dla poszczególnych 97 działek,
 • demontaż starych rozdzielnic elektrycznych,
 • wymiana przewodów od linii napowietrznej do nowych rozdzielnic,
 • wymiana oświetlenia na 12 słupach na oświetlenie typu LED oraz montaż 6 nowych lamp na słupach, na których nie było oświetlenia (z uwzględnieniem przewodów i osprzętu elektrycznego).
Termin realizacji powyższych prac: rozpoczęcie lipiec/sierpień 2022 roku (propozycja).

Oferta powinna zawierać

 1. Pełne dane firmy: nazwę i adres, NIP, Regon.
 2. Zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej lub numer KRS.
 3. Zaświadczenie o opłaceniu składek ZUS lub deklarację z potwierdzonym przelewem za miesiąc maj.
 4. Kosztorys wykonawczy (ceny netto podatek VAT).
 5. Warunki gwarancji i rękojmi.
 6. Termin realizacji.
 7. Informację o doświadczeniu zawodowym (przykłady zrealizowanych prac); mile widziane będą referencje.
Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.

Kryteria wyboru oferty

 • cena brutto (kryterium podstawowe),
 • termin wykonania zadania,
 • warunki gwarancji i rękojmi,
 • doświadczenie zawodowe.
Dodatkowe informacje uzyskać można w siedzibie zamawiającego po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu spotkania (telefon:48 609 299 304).
Oferty w zaklejonych kopertach z napisem: PRZETARG na MODERNIZACJĘ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJprosimy składać do dnia 8 lipca 2022 roku w siedzibie Zarządu ROD „RÓŻA” w Łodzi ul. Tabelowa 21 w uzgodnionych telefonicznie terminach (tel. 48 609 299 304).
Otwarcie ofert nastąpi 9 lipca 2022 roku.
Organizator zastrzega sobie możliwość zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.