Dzisiaj jest: 9.12.2022, imieniny: Anety, Leokadii, Wiesława

Sprzedaż lokalu mieszkalnego w Czechowicach-Dziedzicach

Dodano: miesiąc temu Czytane: 51

Czechowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa 43-502 Czechowice-Dziedzice ogłasza przetarg lokalu nr 2 przy ulicy Żeromskiego 21-23 o powierzchni użytkowej 76,90 m2 w I etapie postępowania zainteresowani

Czechowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa

43-502 Czechowice-Dziedzice


W dniu 15.11.2022r. o godz. 9 00 odbędzie się przetarg lokalu nr 2 przy ul. Żeromskiego 21-23 o pow. użytkowej 76,90 m2, cena wywoławcza 203’000 zł brutto. Wpłata wadium w kwocie 20’300 zł w terminie do 09.11.2022r.

W I etapie postępowania zainteresowani powinni złożyć oferty pisemne, wraz z dowodem wpłaty wadium, w sekretariacie Czechowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Narutowicza 79 w/w terminach do godz. 8.45 w zamkniętej kopercie opatrzonej adnotacją:

Oferta przetargowa na zakup lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul. Żeromskiego 21-23 w Czechowicach-Dziedzicach”.
(bez identyfikacji oferenta)

Wzór oferty dostępny w siedzibie CSM przy ul. Narutowicza 79 w Czechowicach-Dziedzicach lub na stronie Internetowej: www.czechowicka.com

Wadium należy wpłacić w podanych wyżej terminach na konto bankowe Czechowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej prowadzone przez: ING BANK ŚLĄSKI Nr 06 105012561000 0001 0263 5133

Za dzień zapłaty uznaje się dzień wpływu wadium na w/w konto.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 15.11.2022 o godz. 9.00 przy udziale oferentów wraz z wyborem ofert, zgodnie z postanowieniami Regulaminu przetargu.

W II etapie postępowania odbędzie się licytacja wybranych dwóch najkorzystniejszych ofert.
Cena wywoławcza zostanie podana po wyborze ofert do II etapu.
Kwota postąpienia: nie mniej niż 1.000 zł
Wizja lokali możliwa w terminie od 02.11.2022r do 08.11.2022r w godzinach pracy Spółdzielni, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu w Dziale Remontu i Administracji Spółdzielni pod nr tel.: 32 215 46 10, 322158186

Regulamin przetargu na ustanowienie i sprzedaż odrębnej własności lokalu mieszkalnego jest dostępny w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 113, oraz na stronie Internetowej: www.czechowicka.com

Informujemy, że w przetargu nie może uczestniczyć osoba, która była dłużnikiem CSM lub wobec której toczyło się postępowanie eksmisyjne.
Jednocześnie informujemy, że osoba, która wygra przetarg zobowiązana będzie do wpłaty w terminie 30 dni kalendarzowych od daty rozstrzygnięcia przetargu kwoty równej wylicytowanej ceny nabycia prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego. Wpłacone wadium zostaje zaliczone na poczet w/w ceny. Koszty zawarcia umowy notarialnej (wynagrodzenie za czynności notarialne wraz z podatkiem VAT od czynności notarialnych, kopii odpisów aktu notarialnego, podatku od czynności cywilno-prawnych) oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym ponosi wygrywający przetarg.
Dodatkowe informacje udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 – 15.00 pod nr tel.:
  • 32 215 25 47 – Dział Organizacyjno-Członkowski,
  • 32 215 81 86 , 32 2154610– Dział Remontów i Administracji
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Na poczet zaoferowanej w przetargu kwoty mogą zostać zaliczone środki zgromadzone na książeczkach mieszkaniowych.
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.