Dzisiaj jest: 22.3.2023, imieniny: Bogusława, Jagody, Katarzyny

Malowania klatek schodowych pomieszczeń wspólnego użytku i piwnic

Dodano: miesiąc temu Czytane: 125

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl. ogłasza przetarg nieograniczony na malowanie klatek schodowych, piwnic i pomieszczeń wspólnego użytku  w  budynkach

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl.

ogłasza

przetarg nieograniczony na malowanie klatek schodowych,

piwnic i pomieszczeń wspólnego użytku w  budynkach mieszkalnych


Malowanie klatek schodowych,  piwnic i pomieszczeń wspólnego użytku  w  budynkach mieszkalnych:
  • Rybnik, ul. Wrębowa 14  (piwnice + pomieszczenia wspólne),
  • Rybnik, ul. Boczna  11 i 13 (klatki schodowe),
  • Rybnik, ul. Boczna  11, 13, 15 (piwnice + pomieszczenia wspólne),
  • Rybnik, ul. Wiertnicza  44 i 46 (piwnice + pomieszczenia wspólne),
  • Rybnik, ul. Związkowa  30 (piwnice + pomieszczenia wspólne),
  • Jastrzębie-Zdrój, ul. Ruchu Oporu 24 (klatki schodowe),
  • Jastrzębie-Zdrój, ul. Ruchu Oporu 70-72 (klatki schodowe + piwnice + pomieszczenia wspólne),
  • Jastrzębie-Zdrój, ul. Ruchu Oporu 40-42 (klatki schodowe + piwnice + pomieszczenia wspólne),
  • Jastrzębie-Zdrój, ul. Północna 4-6, 12-14 (klatki schodowe).
Termin wykonania zadania: 4 miesiące od daty podpisania umowy.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Spółdzielni przy ul.  Kubsza  12, 44 – 300 Wodzisław Śl., w terminie do dnia 08.03.2023 r.,  do  godz.  14:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 09.03.2023 r., o godz. 9:30, w budynku Zarządu Spółdzielni przy  ul. Kubsza 12 w Wodzisławiu Śl.
Wadium w wysokości:  3.000,00 zł., należy wpłacić przelewem na konto Spółdzielni. 

Wszelkie zapytania można kierować pod nr telefonu 32 4556404 lub 32 4556381, względnie osobiście w Zarządzie Spółdzielni przy ul. Kubsza 12,  pok. nr 32 w Wodzisławiu Śl.

Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z obiektami oraz wykupić specyfikację istotnych warunków zamówienia, która dostępna będzie w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Wodzisławiu Śl.  

Koszt 1 szt. specyfikacji - brutto 123,00 zł. 

Specyfikacja będzie do odbioru po przestawieniu dowodu wpłaty na konto: PKO O/Rybnik nr rachunku 34 1020 2472 0000 6502 0018 4325.
Przetarg nie odbywa się na zasadach wynikających z ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.