Dzisiaj jest: 28.2.2024, imieniny: Ludomira, Makarego, Wiliany

Wykonanie remontu dachów na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych

Dodano: rok temu Czytane: 132

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl. ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu dachów na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl.

ogłasza

przetarg nieograniczony na wykonanie remontu dachów

o łącznej powierzchni 2.220,00 m2, na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych położonych w:
  • Rybniku Boguszowicach, ul. Jana Karskiego 35, seg. AB, CD – 576,00 m2,
  • Jastrzębiu-Zdroju, ul. Bogoczowiec 4 EF – 324,00 m2,
  • Jastrzębiu-Zdroju, ul. Bogoczowiec 4 HI – 324,00 m2,
  • Jastrzębiu-Zdroju, ul. Bogoczowiec 4 LŁ – 324,00 m2,
  • Jastrzębiu-Zdroju, ul. 11 Listopada 7 –  348,00 m2,
  • Jastrzębiu-Zdroju, ul. Ruchu Oporu 48-50 – 324,00 m2.
Termin wykonania zadania
  • Rybnik Boguszowice - 2 miesiące od daty zawarcia umowy
  • Jastrzębie-Zdrój - 6 miesięcy od daty zawarcia umowy
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Spółdzielni przy ul.  Kubsza  12, 44 – 300 Wodzisław Śl., w terminie do dnia 29.03.2023 r.,  do  godz.  14:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 30.03.2023 r., o godz. 9:00, w budynku Zarządu Spółdzielni przy  ul. Kubsza 12 w Wodzisławiu Śl.

Wadium w wysokości:  5.000,00 zł., należy wpłacić przelewem na konto Spółdzielni. 
Wszelkie zapytania można kierować pod nr telefonu 32 4556404 lub 32 4556381, względnie osobiście w Zarządzie Spółdzielni przy ul. Kubsza 12,  pok. nr 32 w Wodzisławiu Śl.

Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z obiektami oraz wykupić specyfikację istotnych warunków zamówienia, która dostępna będzie w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Wodzisławiu Śl.  

Koszt 1 szt. specyfikacji - brutto 123,00 zł. 

Specyfikacja będzie do odbioru po przestawieniu dowodu wpłaty na konto: PKO O/Rybnik nr rachunku 34 1020 2472 0000 6502 0018 4325.

Przetarg nie odbywa się na zasadach wynikających z ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.